CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

NEWEST JOBS - Maszynista Silników i Kotłów Parowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Silniki i kotły parowe to urządzenia zamieniające energię pozyskaną z paliwa napędowego na energię cieplną, która następnie przemieniana jest w energię mechaniczną. Maszynista silników i kotłów parowych jest specjalistą w zakresie obsługi tychże urządzeń, wykorzystywanych w licznych gałęziach produkcji i przemysłu. Za poszczególne urządzenia i etapy ich wykorzystywania odpowiedzialne są osoby obsadzone na stanowiskach; obsługowy taśm rewersyjnych i zbiorników węgla, palacz kotłów parowych, operator urządzeń odpylających, operator nastawni nawęglania, maszynista pomp pyłowych, operator nastawni stacji emulgatu i wiele innych. Wszystkie wymienione stanowiska zaliczają się w szerszym zakresie do zawodu maszynisty silników i kotłów parowych, choć każde z nich obejmuje inny obszar wykonywanych obowiązków i dotyczy innych urządzeń.


WYMAGANIA

Przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze maszynisty silników i kotłów parowych nie stawia się zazwyczaj sztywnych, oficjalnych wymogów kwalifikacyjnych, których spełnienie jest jednoznaczne z objęciem stanowiska. Potencjalni pracodawcy przyjmują zazwyczaj osoby posiadające choćby podstawowe wykształcenie, lecz legitymujące się ukończeniem odpowiednich kursów zawodowych, uprawniających do obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń. Istotne są w tym przypadku także uwarunkowania fizyczne, pozwalające na wykonywanie ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Cechy personalne, pozwalające na efektywną pracę w zespole są równie istotne.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy maszynisty silników i kotłów parowych jest zazwyczaj przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego, lub obszar działalności przemysłu ciężkiego, wydobywczego, etc. Praca maszynisty jest pracą fizyczną, a na każdym pracowniku zatrudnionym w tym charakterze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i pozostałych pracowników znajdujących się w pobliżu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Jak wcześniej wspomniano stanowisko funkcjonuje w wielu gałęziach przemysłu i produkcji, w którym wykorzystuje się silniki i kotły parowe.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się na średnim poziomie 1800 złotych brutto miesięcznie.