Wybrana kategoria

NEWEST JOBS - Mechanik Lotniczy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mechanik lotniczy to osoba będąca szczególnym przykładem mechanika, wyspecjalizowanego w serwisowaniu i kontrolowaniu stanu technicznego samolotów. Mechanik lotniczy hangarowy to osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie okresowych badań stanu technicznego jednostki i wykonywanie prac naprawczych i konserwacyjnych w jej obrębie. Mechanik lotniczy obsługi liniowej to natomiast osoba odpowiedzialna za kontrolowanie stanu technicznego jednostki tuż przed jej odlotem. Bez względu na rodzaj obejmowanego stanowiska, do podstawowych obowiązków mechanika lotniczego należy sporządzanie szczegółowej dokumentacji z prowadzonych badań, konserwacji i napraw jednostek latających, organizowanie niezbędnych części zamiennych i eksploatacyjnych, etc. Mechanik lotniczy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo załogi i pasażerów jednostek latających, będących pod jego opieką.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu mechanika lotniczego jest ukończenie jednego z techników lub liceów lotniczych, lub też pozyskanie dyplomu wyższej uczelni lotniczej na adekwatnym kierunku. Praktyczna wiedza i doświadczenie jest jednak najważniejsza w oczach potencjalnych pracodawców, a cechy personalne pozwalające na efektywną pracę w zespole z pewnością zostaną docenione. Kandydaci muszą przejść badania zdrowotne, oraz rozmowę kwalifikacyjną, podczas której sprawdzone zostaną ich uwarunkowania charakterologiczne, które w obliczu spoczywającej na mechanikach lotniczych odpowiedzialności, mogą przesądzić o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy mechanika lotniczego jest oczywiście przestrzeń lotniska, a w zależności od podjętego stanowiska mechanik może kontrolować samoloty tuż przed ich odlotem, lub w trakcie okresowych badań technicznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie w tym charakterze oferują zakłady projektujące i produkujące samoloty i inne jednostki latające, oraz służby techniczne lotnictwa wojskowego i cywilnego w kraju i za granicą.


ZAROBKI

Zarobki miesięczne mechanika lotniczego mogą wydać się bardzo atrakcyjne, jednak ich wysokość jest ściśle związana z odpowiedzialnością, jaką ponoszą pracownicy za bezpieczeństwo załogi i pasażerów jednostek przez nich obsługiwanych. Przeciętna pensja miesięczna mechanika lotniczego w Polsce plasuje się w przedziale od 10 000 do 25 000 złotych brutto miesicznie.

NEWEST JOBS - Mechanik Lotniczy

see more jobs for Mechanik Lotniczy