Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zadaniem ratownika jest udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku różnorodnych wypadków, poszukiwanie osób zaginionych na danym terenie, lub niesienie pomocy w innych temu podobnych przypadkach. Ratownik wodny wykonuje te obowiązki na obszarze sztucznych i naturalnych akwenów wodnych, na wyznaczonych kąpieliskach; plażach morskich, jeziorach, basenach otwartych i krytych. Ratownik wodny patroluje podległy obszar, poszukując ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób przebywających w wodzie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W razie nieprzestrzegania regulaminu obowiązującego na danym obszarze, ratownik ma prawo sygnalizować jego złamanie a nawet rozkazać jego opuszczenie. Ochotnicy zrzeszeni są w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.


WYMAGANIA

Droga do pełnienia obowiązków ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczyna się od wzięcia udziału w kursie na młodszego ratownika i zdanie egzaminu. Do kursu podejść mogą wszystkie osoby posiadające kartę pływacką. Konieczne jest także zdanie testów sprawnościowych, poświadczających deklarowane umiejętności pływackie. Młodszy ratownik może być osobą niepełnoletnią, pracuje on jednak pod opieką i nadzorem ratownika starszego stopniem. Ratownikiem wodnym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła adekwatny kurs i zdała egzamin. Wymogi formalne to posiadanie legitymacji członka WOPR, co najmniej 100-godzinnego stażu, oraz rocznego doświadczenia w charakterze ochotnika. Kandydaci muszą posiadać także „żółty czepek”, oraz co najmniej jeden patent żeglarski, ratowniczy, lub inny. Kurs na ratownika medycznego także kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Spełnienie tych wymagań umożliwia pełnienie funkcji starszego ratownika, sprawowanie nadzoru nad danym kąpieliskiem samodzielnie.


WARUNKI PRACY

Praca ratownika wodnego wiąże się z ponoszeniem ogromnej odpowiedzialności za zdrowie i życie osób, przebywających na terenie podległego kąpieliska. Udział w ryzykownych akcjach ratowniczych i poszukiwawczych wymaga dobrych warunków fizycznych i psychicznych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Ratownicy wodni mogą poszukiwać zatrudnienia na obszarze licznych kąpielisk, basenów otwartych i krytych na terenie całego kraju i poza jego granicami.


ZAROBKI

Zarobki ratowników, w zależności od posiadanego przez nich doświadczenia i uprawnień sięgają 2000 złotych brutto miesięcznie.