Bezrobocie coraz niższe 2017-04-10

W marcu 2017 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2 proc. – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak dobrego marcowego wyniku nasz rynek pracy nie odnotował od 26 lat.

 

W porównaniu z lutym br. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,3 pkt. proc. Z kolei w ujęciu rocznym (marzec 2106 – marzec 2017) spadek był jeszcze bardziej wyraźny i wyniósł 1,7 pkt. proc. 

 

Na dzień 31 marca w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,33 mln osób. W ciągu miesiąca ubyło ich 57,7 tys., a przez rok liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad ćwierć miliona – dokładnie o 274,8 tys.

 

W marcu bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek – w porównaniu z danymi GUS za luty - miał miejsce w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.).


Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w wielkopolskim, gdzie wynosi równe 5,0 proc., a także śląskim (6,5 proc.). Jednocyfrowe bezrobocie zostało odnotowane także w siedmiu innych województwach. W sześciu (wielopolskie, śląskie, małopolskie, pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie) jest ono na poziomie niższym niż średnia (8,2 proc.) dla całego kraju.


Z kolei najwyższa stopa bezrobocia, mimo znacznego spadku bezrobocia o 0,7 pkt. proc., występuje w dalszym ciągu w województwie warmińsko-mazurskim - 14,1%. W kujawsko-pomorskim kształtuje się zaś na poziomie 12,0 proc.

 

WojewództwoStopa bezrobocia (proc.)
Wielkopolskie5,0
Śląskie6,5
Małopolskie6,6
Mazowieckie7,0
Pomorskie7,1
Dolnośląskie7,3
Lubuskie8,3
Łódzkie8,4
Opolskie8,9
Lubelskie10,2
Podlaskie10,2
Świętokrzyskie10,4
Zachodniopomorskie10,8
Podkarpackie11,3
Kujawsko-pomorskie12,0
Warmińsko-mazurskie14,1

Źródło: dane MPiPS/opracowanie własne

Pracodawcy zgłosili w marcu 2017 roku do „pośredniaków” o ponad 30 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej niż miesiąc wcześniej. Ofert było w sumie 167,5 tys., co stanowi liczbę najwyższą spośród odnotowanych w marcu od 20 lat.

 

Najwięcej pracowników poszukiwano, podobnie jak w lutym, w mazowieckim (23,8 tys. ofert) oraz śląskim (19,9 tys.). Ponad 10 tys. wakatów zgłosiły także firmy i instytucje w sześciu innych województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim.

Read also:

Comment