Bezrobocie w czerwcu 2018 - rekordowo niski wynik

2018-07-12

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 5,9 proc. - poinformowało na podstawie szacunkowych danych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych po raz pierwszy od wielu lat spadła poniżej miliona osób.


„Czerwiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było 182,6 tys. osób mniej niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej miliona do 969 tys.” - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, cytowana na oficjalnej stronie resortu.


W porównaniu z majem stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc, a w ujęciu rocznym, czyli w zestawieniu z czerwcem 2017 roku, o ponad 1 pkt. proc.


„Począwszy od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie był tak niski, natomiast identyczny poziom stopy bezrobocia po raz ostatni odnotowano w listopadzie 1990 r.” - skomentowała najnowsze dane minister Rafalska.


Jak dodaje szefowa resortu pracy, optymistyczne wieści płyną z całego kraju. Także z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie odnotowano największy spadek bezrobocia (o 0,5 pkt. proc.). W pozostałych województwach stopa bezrobocia spadła w granicach 0,1-0,4 pkt. proc.


Mimo pozytywnej tendencji w ostatnich miesiącach, warmińsko-mazurskie pozostaje jedynym województwem, w którym stopa bezrobocia kształtuje się na dwucyfrowym poziomie i wynosi dokładnie 10,0 proc. Najlepsza sytuacja na rynku pracy cały czas panuje w województwie wielkopolskim - 3,3 proc. Ogółem, w siedmiu województwach stopa bezrobocia jest niższa niż średnia dla całego kraju.


Stopa bezrobocia wg województw w czerwcu 2018 roku.

 

Województwo

Stopa bezrobocia rejestrowanego
w czerwcu 2018

Procentowy spadek stopy bezrobocia w porównaniu z danymi GUS za maj 2018

Wielkopolskie

3,3

-0,1

Śląskie

4,6

-0,1

Małopolskie

4,8

-0,1

Pomorskie

4,9

-0,2

Mazowieckie

5,1

-0,1

Dolnośląskie

5,2

-0,2

Lubuskie

5,8

-0,2

Opolskie

6,1

-0,2

Łódzkie

6,2

-0,2

Zachodniopomorskie

7,4

-0,4

Podlaskie

7,8

-0,3

Lubelskie

7,9

-0,2

Świętokrzyskie

8,1

-0,3

Podkarpackie

8,7

-0,3

Kujawsko-Pomorskie

8,9

-0,2

Warmińsko-Mazurskie

10,0

-0,5


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS

 


Pracodawcy zgłosili w czerwcu do urzędów pracy 137,4 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej pracowników, podobnie jak w poprzednich miesiącach, poszukiwano w województwach: mazowieckim (18,08 tys.), śląskim (16,93 tys.) oraz  dolnośląskim (16,18 tys.).

Read also:

Comment