Bezrobocie wzrosło w styczniu 2018-02-09

Stopa bezrobocia w styczniu 2018 roku wyniosła 6,9 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z danymi GUS za grudzień 2017 roku odnotowano wzrost tego wskaźnika o 0,3 pkt. proc. W ujęciu rocznym odnotowano z kolei znaczący spadek stopy bezrobocia – o 1,6 pkt. proc. W styczniu 2017 roku kształtowała się ona na poziomie 8,5 proc.

Tak niskiej stopy bezrobocia w styczniu (6,9 proc.) polski rynek pracy nie odnotował od 1991 roku.

W końcu stycznia w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,134 mln bezrobotnych. To o 52,9 tys. (4,9 proc.) więcej niż w grudniu 2017 roku..

Jak czytamy w komunikacie resortu pracy, „styczeń należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie, co w miesiącach zimowych wynika z przyczyn sezonowych. Do wzrostu bezrobocia w styczniu br. przyczyniły się m.in.:

  • rejestracje osób powracających do ewidencji po formach aktywnych, które zakończyły się z  końcem grudnia 2017 roku,
  • rejestracje osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.”


W styczniu stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, najbardziej w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.). Najmniejszy wzrost odnotowano natomiast w małopolskim, śląskim i wielkopolskim (o 0,2 pkt. proc.)

Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim - 3,9 proc. oraz śląskim - 5,4 pkt. proc.. Najwyższa z kolei utrzymuje się w warmińsko-mazurskim (12,3 proc.) i kujawsko-pomorskim (10,4 proc.). W trzynastu województwach bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie, a w sześciu jest niższe od średniej dla całego kraju.

Stopa bezrobocia wg województw (styczeń 2018)

 

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.) w porównaniu z danymi GUS za grudzień 2017

Wielkopolskie

3,9

0,2

Śląskie

5,4

0,2

Małopolskie

5,6

0,2

Pomorskie

5,8

0,3

Mazowieckie

5,9

0,3

Dolnośląskie

6,0

0,3

Lubuskie

7,1

0,5

Łódzkie

7,1

0,3

Opolskie

7,5

0,3

Podlaskie

8,8

0,3

Lubelskie

9,1

0,3

Zachodniopomorskie

9,2

0,5

Świętokrzyskie

9,4

0,6

Podkarpackie

10,1

0,4

Kujawsko-pomorskie

10,4

0,4

Warmińsko-mazurskie

12,3

0,6

 

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 


Pracodawcy zgłosili w styczniu 2018 roku do urzędów pracy 144,5 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co stanowi liczbę o 47,3 tys. (48,7 proc.) wyższą niż w grudniu oraz o 21,3 tys. (17,8 proc.) wyższą niż w styczniu 2017 roku. Najwięcej pracowników poszukiwano w województwach: śląskim, a dalszej kolejności mazowieckim i dolnośląskim.

 

 

Read also:

Comment