Budowanie zespołu pracowniczego - dlaczego jest ważne? 2019-04-23

Budowanie zespołu - dlaczego jest ważne?

 

Konieczność współpracy z profesjonalistami z różnych dziedzin zachodzi między innymi w dużych przedsiębiorstwach. Segmentacja na odpowiednie działy zajmujące się konkretnymi problemami wskazuje na potrzebę zatrudnienia złożonej (np. pod względem kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia, cech charakteru) kadry.

 

Pracodawca ma za zadanie rekrutować pracowników nie tylko oferujących odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, niezbędny w procesie tworzenia towaru lub usługi. Właściciel firmy potrzebuje takiej grupy ludzi, która stworzy zgrany zespół. Rzadko dzieje się to automatycznie. Bez względu na to, czy chodzi o team stanowiący całość kadry danego przedsiębiorstwa, czy o zespół tworzony na potrzeby jednego projektu - dopasowanie grupy ludzi, która współpracuje, ufa sobie i pomaga, jest niezwykle skomplikowane. Dlatego ważne jest, by managerowie, zwierzchnicy - posiadali umiejętności budowania zespołu.

 

Bardzo ważne jest, aby grupa ludzi w organizacji poza własnymi jednostkowymi celami, widziała jeden wspólny. Firma potrzebuje działań, które będą wywoływane wspólną ideą, spójną z założeniami przedsiębiorstwa. To pozwoli na silne zaangażowanie każdej osoby. Dobry zespół w organizacji będzie podstawą do wymiany informacji, niezbędnych do jak najlepszego wykonania obowiązków. Jednak zgrany team to nie tylko podłoże merytoryczne firmy. Wypracowanie odpowiednich relacji buduję atmosferę wzajemnego zaufania, polegania na sobie. Jest to „przestrzeń” kreatywna, gdzie dąży się do odnajdywania jak najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiązań.

 

Budowanie zespołu pracowniczego - od czego zacząć?

 

Jak zabrać się za tworzenie zespołu? Oczywiście określając cel zadania i dobierając odpowiednie osoby spośród personelu. Muszą się one uzupełniać wiedzowo, kompetencyjnie. Dużo uwagi należy również poświęcić charakterom wybranych osób. Należy sprawdzić i określić, czy umieją się odpowiednio komunikować i czy są w stanie współpracować z resztą zespołu, by doprowadzić zlecony projekt do pozytywnego zakończenia.

 

Istnieje szereg narzędzi, które wzmacniają zespół i pomagają w budowaniu zespołu. Ćwiczenia, wyjazdy integracyjne, wspólne wyjścia, spotkania okresowe mają na celu między innymi naukę tolerancji i odpowiedniej komunikacji.

 

Etapy budowania zespołu

 

Budowanie zespołu pracowniczego składa się z kliku etapów, najczęściej rozdziela się je na cztery segmenty. Towarzyszą im różne emocje, inny poziom wiedzy i swobody uczestników.

 

1. Uformowanie, wykształcenie grupy - dobieranie poszczególnych członków, nadanie im właściwych obowiązków i określenie miejsca w hierarchii. Wszystko jest nowe, ludzie poznają się wzajemnie, sprawdzają, z kim mają do czynienia. Centrum uwagi skupione jest najczęściej wokół lidera lub szefa, który inicjuje powstania grupy.

 

2. Ścieranie się opinii - to moment, w którym najczęściej pojawiają się konflikty. Każdy już mniej więcej wie, na czym polega praca poszczególnych jednostek, może więc próbować przeforsować indywidualne cele. W związku z tym. bardzo ważne jest umiejętne rozwiązanie problematycznych kwestii przez lidera i nadanie grupie odpowiedniego kierunku.

 

3. Normowanie się grupy - tutaj dochodzi do wypracowania wspólnych zasad w grupie, wyspecjalizowania się odpowiednich schematów, które stabilizują pracę. To miejsce na wspólne dyskusje, słuchanie się i udzielanie konstruktywnych porad.

 

4. Wykonywanie zadań - etap najlepszego, najefektywniejszego wypełniania obowiązków. Poszczególni członkowie motywują się wzajemnie, dążąc do wspólnego celu.

 

Jeśli zespół powoływano tylko na jakiś okres lub do konkretnego projektu ważnym etapem jest również zakończenie i podsumowanie pracy stworzonego teamu.

 

Read also:

Comment