Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Monitoring w miejscu pracy - zasady, przepisy, ochrona danych osobowych

2019-04-23

Monitoring w miejscu pracy - przepisy


W 2018 roku weszła w życie w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych, powszechnie nazywana RODO. W związku z tym wprowadzono także pewne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontrolowania osób zatrudnionych w firmie. W myśl nowych zapisów przedsiębiorca ma obowiązek informować podwładnych o zastosowaniu monitoringu w zakładzie. Instalowanie kamer jest uzasadnione, gdy ma zapewnić bezpieczeństwo, chronić mienie przedsiębiorcy, pomóc w zachowaniu tajemnicy handlowej i kontroli produkcji. W praktyce oznacza to, że większość firm podaje właśnie te przyczyny zastosowania monitoringu.

 

Monitoring w pracy - zasady


Pracodawca może przechowywać nagrany obraz przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Po upływie tego czasu nagrania powinny ulec zniszczeniu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zapis z monitoringu w pracy traktuje się jako dowód w postępowaniu sądowym.
Kontrola pracowników nie jest natomiast możliwa w pomieszczeniach sanitarnych (toaleta), szatniach, stołówkach, palarniach.

RODO nakłada na przedsiębiorców nie tylko obowiązek informowania podwładnych o monitoringu, ale również oznaczania miejsc, w których zostały zainstalowane kamery. Dodatkowo cel i zakres  kontroli powinny być opisany w regulaminach wewnątrzzakładowych, podpisywanych później przez zatrudnione osoby.

Oprócz tego istnieje też możliwość sprawdzania poczty elektronicznej. Ma to na celu zweryfikowanie, czy pracownicy są dobrze zorganizowani i czy czas w biurze jest w pełni wykorzystany na wykonywanie obowiązków. Tak jak w innych przypadkach, także i tutaj trzeba przekazać zatrudnionym informację o możliwości stosowania takiego rozwiązania. Warto jeszcze podkreślić, że jeśli podwładni nie zgodzą się na zainstalowanie kamer, to przełożony ma prawo rozwiązać z nimi umowę.

 

Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych


Wszystkie powyższe zasady muszą być stosowane tak, aby nie zostały naruszone dobra osobiste i godność pracowników. Kontrola może dotyczyć tylko kwestii związanych z wykonywaniem obowiązków. Natomiast monitorowanie życia prywatnego zatrudnionych osób jest naruszeniem prawa.
W związku z tym, że monitoring wizyjny opiera się na przetwarzaniu danych osobowych (np. wizerunku), administrator  (w tym wypadku pracodawca) ma obowiązek przeprowadzić ocenę skutków stosowania kamer dla ochrony danych osobowych.

Read also: