CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

Na czym polega elastyczny czas pracy? 2013-09-16

W poprzednim tygodniu organizacje związkowe w formie protestu odniosły się m.in. do ustawy o elastycznym czasie pracy. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 1 sierpnia 2013 r. ustawę wprowadzającą możliwość wydłużenia do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy i pozwalającą na zastosowanie ruchomego czasu pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy pozwala przedsiębiorcom dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę wedle bieżących potrzeb. Wydłużony okres rozliczeniowy nie jest obowiązkowy.

 

Niektóre branże charakteryzują się dużą sezonowością. Firmy nie mają regularnych zleceń. Nawet w okresach przestoju są zobowiązani wypłacać pensję pracownikom. Z kolei w sezonie, kiedy pracy jest dużo więcej, dodatkowo wypłacają wyższe wynagrodzenie za nadgodziny. Pracodawca może przyjąć, że okres rozliczeniowy wydłuży do dowolnej liczby miesięcy z zakresu od 7 do 12. Wydłużenie okresu rozliczeniowego spowoduje ograniczenie wydatków pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca, zamiast dodatkowego wynagrodzenia za taką pracę, może udzielić pracownikowi czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli  pracodawca wykaże, że w jego firmie z przyczyn organizacyjnych, technicznych jest potrzeba wprowadzenia elastycznego czasu pracy, to będzie mógł go zastosować do wszystkich systemów czasu pracy przewidzianych w Kodeksie Pracy. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rozkładu czasu pracy swoich pracowników w formie pisemnej lub elektronicznej, co może się przyczynić do wzrostu biurokracji. Maksymalny dobowy czas pracy będzie nadal zależał m.in. od systemu czasu pracy. Odmowa pracownika wykonania pracy w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy zachodzą ustawowe przesłanki dopuszczalności takiej pracy, może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Z takim pracownikiem może zostać rozwiązana umowa o pracę.

Read also:

Comment