Wybrana kategoria

Praca na dwa etaty w Polsce

2019-10-11

Więcej niż jedno miejsce pracy – dane statystyczne

 

Z danych GUS-u opublikowanych w raporcie „Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2019 roku (dane wstępne)” wynika, że w Polsce, w II kwartale 2019 roku, w więcej niż jednym miejscu pracy pracowało 849 tys. osób.

 

Praca na dwa etaty podyktowana jest przede wszystkim niewystarczającymi przychodami z tylko jednego zakładu pracy. W przypadku osób mających umowę o pracę, dodatkowego dochodu mogą szukać pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy lub osoby pracujące w branżach, w których wymiar czasu jest krótszy od standardowego lub czas pracy jest elastyczny. W tej grupie są m.in. nauczyciele czy też pracownicy służby zdrowia.

 

Czy możliwa jest praca na dwa etaty

 

Czy możliwa jest praca na dwa etaty u jednego pracodawcy? Tutaj przede wszystkim zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, art. 128. § 1 „Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135. –138., 143. i 144.”.

 

Dopuszcza się możliwość zatrudnienia u jednego pracodawcy na dwie umowy, z uwzględnieniem powyższego przepisu, a także ze zwróceniem uwagi na fakt, iż druga umowa musi dotyczyć obowiązków wyraźnie odmiennych niż te, które są w umowie podstawowej.

 

Praca na dwa etaty u różnych pracodawców

 

Nie ma ograniczeń prawnych, mówiących o tym, że pracownik nie może pracować na pełen etat u dwóch różnych pracodawców. Nie musi nawet informować żadnego z nich, o istnieniu drugiego (jednak pracownik powinien zwrócić uwagę, czy żadne z przedsiębiorstw nie ma w swoich przepisach/umowach punktu o zakazie konkurencji).

 

Osoba, która decyduje się na taki krok, musi jednak pamiętać o tym, iż praca na dwa etaty u różnych pracodawców może okazać się zbyt męcząca. Najważniejsze jest więc, by dopasować przyjmowane na siebie obowiązki do posiadanych możliwości. Brak odpoczynku, podwójny stres, obciążenie fizyczne mogą negatywnie wpłynąć na jakość życia dwuetatowego pracownika.

 

Praca na dwa etaty – Kodeks pracy

 

Pracownik, który zdecyduje się na pracę na dwa etaty, będzie z każdej umowy rozliczany oddzielnie. Musi też liczyć się z faktem, iż wobec każdego pracodawcy ma takie same zobowiązania wynikające z Kodeksu pracy. Może to się okazać problematyczne jeśli będą obejmowały go np. dyżury w jednym przedsiębiorstwie lub gdy pracodawcy nie zgodzą się na przydzielenie urlopu w tym samym terminie.

 

Read also:

Comment