Umowa zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne 2018-09-16

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem, na mocy którego osoba ubezpieczona może leczyć się i chronić swoje zdrowie korzystając z usług Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 

W Polsce działa również prywatne ubezpieczenie zdrowotne, oferowane przez sieć towarzystw ubezpieczeniowych i prywatnych placówek medycznych. W ramach takiego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony może uzyskać dostęp do wybranych usług medycznych. 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

 

Kto płaci ubezpieczenie zdrowotne? W Polsce składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest od każdego przychodu, niezależnie czy jest to przychód z umowy o pracę, umowy zlecenie czy działalności gospodarczej. 

Składki chorobowej nie odprowadza się od przychodu studentów (umowa zlecenie) oraz przychodu z tytułu umowy o dzieło. Z jej opłacania mogą być też zwolnieni w pewnych szczególnych sytuacjach emeryci, renciści oraz osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie chorobowe - co daje?

 

Wielu podatnikom często ubezpieczenie zdrowotne myli się z ubezpieczeniem chorobowym. Nie wiemy też często, czy pracując na umowę zlecenie, jest się ubezpieczonym. Przypomnijmy zatem: 

Ubezpieczenie zdrowotne to takie ubezpieczenie, które pozwala pójść do lekarza lub szpitala. Pozwala się leczyć. Można to zapamiętać, kojarząc nazwę „zdrowotne” z tym, że chodzi w nim o to, żebyśmy byli zdrowi. 

Ubezpieczenie chorobowe to takie ubezpieczenie, które – jeśli już jesteśmy chorzy – pozwala nam się zabezpieczyć finansowo. Możemy dostać zasiłek chorobowy (bo nie możemy pracować), zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Jeśli nie mamy ubezpieczenia chorobowego, a nie będziemy mogli pracować (np. na skutek tego, że będziemy mieć wypadek), pozostaniemy bez środków do życia. 

 

Umowa zlecenie - ubezpieczenie zdrowotne (składka zdrowotna)

 

Składka zdrowotna na umowę zlecenie jest odliczana od przychodu zleceniobiorcy pomniejszonego o składki społeczne. Pobiera się ją niezależnie od tego, czy zleceniobiorca ma - poza umową zlecenie - umowę o pracę, czy też jej nie ma. Nie ma też znaczenia wysokość wynagrodzenia ani ilość umów zleceń – składka zdrowotna pobierana jest od każdej umowy z osobna. 

Kto opłaca składkę zdrowotną?

Składka zdrowotna jest opłacana przez zleceniobiorcę. Składka zdrowotna od umowy zlecenie dzieli się na dwie części – pierwsza to 9% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (przychód minus składki społeczne) druga, to 7,75% (tę składkę odlicza się od podatku, dlatego nie pomniejsza ona wynagrodzenia netto zleceniobiorcy). 

Kto odprowadza składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Mimo tego, że to zleceniobiorca opłaca składkę (pobierana jest z jego wynagrodzenia brutto) odprowadza ją (fizycznie wpłacając pieniądze na konto ZUS) zleceniodawca. 

 

Składka chorobowa umowa zlecenie (ubezpieczenie chorobowe)

 

Składka chorobowa jest obowiązkowa jedynie dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Przy umowie – zlecenie, jest ona dobrowolna. Stanowi 2,45% kwoty brutto wynagrodzenia i aby ją odprowadzić, zleceniobiorca musi wyraźnie poprosić zleceniodawcę o jej odprowadzenie. Decydując się na odprowadzenie składki chorobowej, trzeba liczyć się z tym, że zmniejszy się wynagrodzenie netto. Jednocześnie brak jej opłacania uniemożliwi uzyskanie np. zasiłku macierzyńskiego. 

 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne umowa zlecenie

 

Osoby zatrudniające się na podstawie umowy zlecenia często pytają zleceniodawców o to, czy mogą się dobrowolnie ubezpieczyć zdrowotnie. Warto pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak dobrowolna składka zdrowotna przy umowie zlecenie. Można albo: 

  • Opłacać dobrowolną składkę chorobową przy umowie zlecenie (i mieć prawo do zasiłku chorobowego). Składka zdrowotna jest obowiązkowa i zleceniobiorca nie ma tu nic do powiedzenia. 
  • Dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie w ZUS, kiedy nie ma się żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (nie ma się pracy, zlecenia, nie jest się studentem), po to, by w razie choroby móc pójść bezpłatnie do lekarza. Z tego rozwiązania korzystają często osoby zatrudnione na umowie o dzieło (w przypadku tej umowy nie istnieje obowiązkowa składka zdrowotna). Obecnie (za VII, VIII i IX 2018), dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne kosztuje 433,16 zł miesięcznie. 

 

Umowa zlecenie – ubezpieczenie. Najczęstsze pytania:

 

Ubezpieczenie zdrowotne, od kiedy działa? 


Osoba ubezpieczona zdrowotnie może korzystać z ubezpieczenia (czyli np. wizyta u lekarza) już od pierwszego dnia trwania ubezpieczenia. W praktyce jednak zależy to od tego, kiedy zleceniodawca zgłosi zleceniobiorcę do ZUS (a ma na to 7 dni kalendarzowych). Najlepiej zatem najpierw upewnić się, że zleceniodawca już nas zgłosił i figurujemy w bazie eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). 

 

Pracuje na umowę zlecenie - czy jestem ubezpieczony?

 

To zależy od tego, o jakie ubezpieczenie chodzi: 

  • Zdrowotnie (czyli żeby móc pójść do lekarza) – tak (i to od pierwszego dnia zlecenia)
  • Chorobowo (czyli żeby móc dostać zasiłek, jeśli będziesz chory i nie będziesz mógł pracować) – tak, ale tylko wtedy, jeśli opłacasz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (i to minimum 90 dni) 
  • Wypadkowo (czyli żeby móc dostać odszkodowanie, jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy) – tak, o ile realizujesz pracę w obiekcie przygotowanym przez pracodawcę (np. w jego biurze, a nie we własnym domu), 
  • Rentownie i emerytalnie (czyli żeby móc dostać emeryturę, kiedy nabędziesz do niej prawa) – tak. 

 

Czy umowa śmieciowa ma ubezpieczenie zdrowotne?

 

Zależy która. W Polsce umowami śmieciowymi nazywa się potocznie wszystkie umowy cywilno-prawne, a są między nimi spore różnice w zakresie „oskładkowania”. Umowa o dzieło nie jest objęta składkami zdrowotnymi (trzeba się ubezpieczyć zdrowotnie samemu dobrowolnie). Umowa zlecenie takie ubezpieczenie zdrowotne ma. 

 

Read also:

Comment