Pracownik w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

Narodowy Bank Polski

Warszawa

14 dni temu

Narodowy Bank Polski

Departament Operacji Krajowych

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

(umowa na zastępstwo)


 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczących m.in.:
  • efektywności NBP w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu wprowadzanych zmian regulacyjnych (krajowych oraz międzynarodowych) na warunki realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu zmian o charakterze systemowym na warunki realizacji polityki pieniężnej,
  • efektywności wybranych banków centralnych w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • mechanizmów zarządzania płynnością sektora bankowego wykorzystywanych przez NBP oraz wybrane banki centralne,
 • uczestnictwo w rozwoju systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pozyskiwanych przez jednostkę z wybranych rynków finansowych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • prezentowanie wyników prowadzonych analiz i badań,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i rekomendacji na spotkania z udziałem przedstawicieli NBP w gremiach międzynarodowych,
 • współpraca z wybranymi bankami centralnymi.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria),
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
 • wiedza na temat zagadnień związanych realizacją polityki pieniężnej przez banki centralne oraz wykorzystywanymi w tym celu instrumentami polityki pieniężnej,
 • umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków na podstawie dokonywanych analiz statystycznych,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemneji ustnej,
 • kreatywność i inicjatywa w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność efektywnej pracy zespołowej,
 • komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku analitycznym,
 • doświadczenie we współpracy zagranicznej,
 • znajomość narzędzi ekonometrycznych oraz wiedza z zakresu metod ilościowych,
 • doświadczenie w pracy z serwisami informacyjnymi typu Thomson Reuters oraz Bloomberg,
 • znajomość pakietów analityczno-statystycznych.

Poznaj

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe.

Poznaj stanowisko: Statystyk/Ekonomista 
Statystyk zajmuje się analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji, analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych. Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych ...
Praca Statystyk/Ekonomista