Referent / Specjalista ds. przygotowania ofert

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Mińsk Mazowiecki

6 dni temu

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Referent / Specjalista ds. przygotowania ofert
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki

 

Wymagania:
  • Wykształcenie średnie techniczne (ogólnobudowlane lub drogowe) lub wyższe techniczne (kierunek budownictwo)
Główne obowiązki :
  • przygotowywanie zapytań ofertowych
  • sporządzanie ofert i kosztorysów ofertowych
  • weryfikację poprawności ofert składanych przez podwykonawców
  • definiowanie i szacowanie szans i ryzyka na etapie ofertowania
Oferujemy:
  • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie
  • pracę w miłej atmosferze z ambitnym, dynamicznym zespołem,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość zdobywania doświadczeń
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Kosztorysant 
Kosztorysant to osoba, która wykonuje prace związane ze sporządzaniem kosztorysów budowlanych. Stosunkowo niedawno zawód kosztorysanta budowlanego został umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności - uzyskał symbol 311201. Symbol ten odnosi zawód do czwartego poziomu wykształcenia, to znaczy uzyskiwanego w szkole policealnej lub w technikum. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Kosztorysant