Referent / Specjalista ds. zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Mińsk Mazowiecki

12 dni temu

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki
Referent / Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki

 

Wymagania:
  • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne.
Główne obowiązki :
  • przygotowywanie wniosków o gwarancje wadialne i należytego wykonania umowy,
  • weryfikacja i zawieranie umów z zamawiającym,
  • przygotowywanie odpowiedzi na pisma zamawiającego
Oferujemy:
  • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie
  • pracę w miłej atmosferze z ambitnym, dynamicznym zespołem,
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji
  • możliwość zdobywania doświadczeń
WYRAŻENIE ZGODY (REKRUTACJA) – klauzula do CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji jak i przyszłych procesów rekrutacji*, prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy (tj. Dz. U. 2018 poz. 917).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, mam prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.

Poznaj

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.

Specjalista ds. zamówień publicznych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację zamówień publicznych zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do jego obowiązków należy również koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego. Specjalista ds. zamówień publicznych zajmuje się również prowadzeniem, uzupełnianiem i ...
Praca Specjalista ds. zamówień publicznych