Referent

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

Poznań

94 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 52998

Warunki pracy

- zadania wykonywane w siedzibie urzędu i poza siedzibą, na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego

- praca jednozmianowa, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, z wykorzystaniem komputera, typowych urządzeń biurowych oraz samochodu służbowego

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego

- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki transportowej (dbałość o właściwy stan techniczny i wizualny samochodów służbowych, nadzór nad wyposażeniem aut służbowych, przeglądami technicznymi i ubezpieczeniami, obsługa programu Flota Commandor itp)
 • Dbałość o stan techniczny budynku (przeglądy techniczne budynku, odczyty liczników itp) oraz o utrzymanie czystości, porządku i estetyki Inspektoratu
 • Dostarczanie i odbieranie pilnej korespondencji pomiędzy WITD w Poznaniu a jednostkami administracji państwowej na terenie Poznania
 • Pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych dla Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, elementów wyposażenia biura oraz aut służbowych w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb Urzędu.
 • Prowadzenie całokształtu prac związanych z zamawianiem, ewidencją i rozliczaniem druków ścisłego zarachowania używanych przez inspektorów WITD
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z wysyłką kart rejestracyjnych MRD-5

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego - w pracy związanej z zaopatrzeniem lub gospodarką transportową
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w prowadzeniu aut osobowych oraz aut typu bus
 • umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent