Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. medycznych do Działu Medycznego

IBSS BIOMED S.A.

Kraków

22 dni temu

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne i opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. medycznych do Działu Medycznego
Miejsce pracy: Kraków
OPIS STANOWISKA:
 • przygotowywanie zestawień naukowych na podstawie medycznych baz danych,
 • formułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące produktów firmy na podstawie wewnętrznej bazy danych,
 • aktualizacja danych merytorycznych w dokumentacji CTD,
 • ocena materiałów marketingowych pod względem zgodności z prawem i pod względem merytorycznym,
 • przeprowadzanie szkoleń przedstawicieli medycznych,
 • kontakt z jednostkami naukowymi i ekspertami zewnętrznymi,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • współpraca z firmami CRO w zakresie nadzoru nad badaniami klinicznymi.
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie wyższe z zakresu life science (preferowane farmaceutyczne/medyczne/biotechnologiczne),
 • umiejętność krytycznej analizy medycznej literatury naukowej,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów medycznych (medical writing),
 • doświadczenie w ocenie materiałów marketingowych dot. różnych kategorii rejestracyjnych produktów farmaceutycznych,
 • mile widziane doświadczenie w nadzorowaniu badań klinicznych oraz znajomość aktów prawnych niezbędnych przy tworzeniu dokumentacji badania klinicznego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysokie zdolności interpersonalne.
OFERUJEMY:
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji,
 • udział w szkoleniach i możliwość rozwoju.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl