Specjalista ds. Rekrutacji

EcoWipes

Nowy Dwór Mazowiecki

124 dni temu

Firma EcoWipes jest jednym z czołowych producentów wyrobów higieniczno-kosmetycznych w Europie.
Nasza siedziba to nowoczesna fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadająca zaawansowane linie technologiczne i ponad 50 maszyn produkujących artykuły higieniczno-kosmetyczne na kilku obszarach produkcyjnych.

 

Obecnie poszukujemy osobę, do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Rekrutacji
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę Ecowipes EWS w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych ( bony świąteczne, paczki świąteczne, impreza noworoczna itp.);
 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę;
 • Opieka medyczna;
 • Płatny Program „Poleć Znajomego”;
 • Możliwość otrzymania za darmo okazjonalnych wyrobów higieniczno – kosmetycznych;
 • Bezpłatny parking dla pracowników.
Zakres zadań na w/w stanowisku obejmuje przede wszystkim:
 • Kompleksowe prowadzenie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych, publikacja ogłoszeń o pracę, analiza i selekcja CV;
 • Współpraca z firmami doradztwa personalnego;
 • Obsługa systemu rekrutacyjnego;
 • Monitorowanie procesu wdrożenia nowo zatrudnionych pracowników;
 • Udział w targach pracy;
 • Rekomendowanie i wspieranie procesów HR;
 • Dbanie o materiały rekrutacyjne( plakaty, ulotki);
 • Przygotowywanie podsumowań na temat prowadzonych działań.
Od Kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • Minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem rekrutacji i szkoleń (preferowana branża produkcyjna);
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne – umiejętność komunikacji i współpracy na różnych szczeblach w organizacji;
 • Zainteresowanie obszarem HR, poszukiwanie nowych rozwiązań usprawnień, proaktywna postawa;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Znajomość zasad budowania relacji z pracownikami i pracy zespołowej;
 • Zaawansowany poziom korzystania z funkcjonalności MS Office;
 • Dobra znajomość SAP HR.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64, REGON 200246373.

Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez e-mail rodo@ecowipes.com.pl, nasz adres korespondencyjny to : EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Okunin 134, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 221 k.p., w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez EcoWipes EWS Sp. z o.o. Sp. J.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Rekrutacji 
Specjalista ds. Rekrutacji i Selekcji to osoba, która jest odpowiedzialna za planowanie i realizację procesów rekrutacji. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: samodzielne prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na rożne stanowiska, czyli prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, testów psychologicznych, w tym także wszelkie działania organizacyjne związane z ...
Praca Specjalista ds. Rekrutacji