Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. Systemu BHP i Systemu Zarządzania Środowiskowego

BURY Sp. z o.o.

Mielec

32 dni temu

BURY Sp. z o.o.

Międzynarodowa firma z branży elektronicznej, renomowany na międzynarodowym rynku producent nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych wykorzystywanych w branży Automotive w związku z silnym rozwojem obecnie poszukujemy:

Specjalista ds. Systemu BHP i Systemu Zarządzania Środowiskowego
Miejsce pracy: Mielec
Osoba zatrudniona na tym stanowisko będzie odpowiedzialna za:
 • Realizacja przyjętej przez organizację Polityki Środowiskowej i BHP;
 • Identyfikacja zagrożeń, analiza, ocena ryzyk i szans wymaganych przez SZŚ i SZ BHP;
 • Uczestnictwo w przygotowaniu, przeprowadzaniu oraz nadzór nad definicją działań po audytach zewnętrznych i wewnętrznych ISO 14001 i ISO 45001 oraz innych audytach klientów jak i audytach procesu (mających zastosowanie dla ISO 14001 oraz ISO 45001);
 • Monitorowanie działań poauditowych oraz weryfikacja ich skuteczności;
 • Nadzór i ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie wymaganym przez SZŚ i SZ BHP;
 • Opracowywanie dokumentacji systemowej SZŚ i SZ BHP;
 • Reprezentowanie Działu Systemów Zarządzania MBM w sprawach związanych z SZŚ i SZ BHP;
 • Definiowanie i zatwierdzanie działań w systemie JAZZ
 • Osoba kontaktowa dla klientów, dostawców i pracowników w kwestii wszystkich pytań związanych z SZŚ i SZ BHP;
 • Weryfikacja i aktualizacja aspektów środowiskowych oraz wyznaczanie znaczących aspektów środowiskowe oraz definiowanie działań;
 • Przyjmowanie zgłaszanych przez pracowników uwag i spostrzeżeń dotyczących oddziaływań środowiskowych i BHP organizacji oraz w zależności od zidentyfikowanego problemu zlecanie odpowiednich działań korygujących;
 • Definiowanie propozycji celów środowiskowych i BHP oraz działań prowadzących do ich osiągnięcia;
 • Opracowywanie i aktualizacja Księgi Środowiskowej;
 • Realizacja planu audytów zgodnie z harmonogramem;
 • Tworzenie procedur i instrukcji z zakresu ochrony środowiska i BHP i nadzór na ich przestrzeganiem;
 • Szkolenia pracowników z zakresu wymagań SZŚ i SZ BHP;
 • Nadzór nad gospodarką odpadową w organizacji;
 • Przygotowywanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania.
 • Realizacja zadań w ramach Działu Systemów Zarządzania.
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne;
 • Znajomość norm: EN ISO 14001 / ISO 45001/ ISO 19011/ IATF 16 949;
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację;
 • Bardzo dobra znajomość wymagań prawnych z zakresu BHP i Ochrony Środowiska;
 • Znajomość i zrozumienie specyficznych wymagań klienta mających zastosowanie;
 • Zrozumieniem podejścia procesowego w motoryzacji, włącznie z podejściem opartym na ryzyku;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie programów pakietu OFFICE.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP