Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. Ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Zdrowotnych

Signal Iduna Polska

Warszawa

13 dni temu

Polskie spółki SIGNAL IDUNA należą do niemieckiej Grupy SIGNAL IDUNA, która jest jedną
z największych firm ubezpieczeniowych na rynku niemieckim i od ponad 100 lat dba o bezpieczeństwo milionów osób w Niemczech, Polsce, Rumunii, Szwajcarii oraz na Węgrzech.

 

Dołącz do naszego zespołu! Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Specjalista ds. Ubezpieczeń w Biurze Ubezpieczeń Zdrowotnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: BUZ
JEŚLI:
 • jesteś samodzielny i dobrze zorganizowany,
 • komunikatywny,
 • terminowy, sumienny i dokładny,
 • sprawnie posługujesz się programem Excel,
 • znasz język angielski w co najmniej w podstawowym zakresie?

to właśnie CIEBIE szukamy!

 

TWOJE ZADANIA:
 • obsługa umów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obsługa wniosków o zawarcie ubezpieczenia,
 • implementacja polis do systemów informatycznych,
 • przygotowanie rozliczeń składki i wystawianie faktur,
 • archiwizacja dokumentacji polis zdrowotnych.

 

OFERUJEMY:
 • dobrą lokalizację => tuż przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
 • ścieżkę kariery - rozwój zawodowy, podnoszenie kwalifikacji oraz awans,
 • dofinansowanie opieki medycznej dla Ciebie i Twoich najbliższych,
 • dofinansowanie karty Multisport,
 • pracę w gronie fantastycznych ludzi,
 • wyjątkowe firmowe imprezy integracyjne,
 • owocowe piątki, codziennie musli na śniadanie.
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU SA I SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA, prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowychA jest SIGNAL IDUNA Polska TU SA oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 31 (dalej Spółka).
*Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@signal-iduna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. (*Od 25 maja 2018 r.).

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:
 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
Odbiorcy danych:
 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, firmy księgowe, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług
Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: Przysługuje Panu/Pani prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poznaj

Signal Iduna

Należymy do Grupy SIGNAL IDUNA, która jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na rynku niemieckim i od blisko 100 lat dba o bezpieczeństwo milionów osób w Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. W związku z dynamicznym rozwojem firmy na rynku polskim poszukujemy kandydata na stanowisko: