Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Olsztyn

377 days ago

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31637

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa, pełny wymiar czasu pracy - 8 godzin, obsługa komputera, wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizowanie śledztwa finansowego na rzecz jednostek Policji woj. warmińsko – mazurskiego, Wydziałów KWP w Olsztynie oraz uprawnionych podmiotów zewnętrznych, w tym ocena zasadności i określenie obszaru poszukiwań, opracowywanie pism i wniosków do wytypowanych instytucji posiadających informacje o składnikach majątkowych; ustalenie stanu prawnego i rzeczywistego składników majątkowych; dokonywanie analizy zgromadzonego materiału z ustaleniami majątkowymi i sporządzanie szczegółowych sprawozdań dla zleceniodawcy oraz wskazywanie przedmiotu i sposobu zabezpieczenia; nadzorowanie sposobu wykorzystania ustaleń przekazanych jednostce zlecającej oraz udział w realizacji czynności służbowych w wybranych sprawach;
 • Realizowanie i koordynacja pod względem merytorycznym projektów finansowych w ramach środków unijnych inicjowanych przez Wydział dw. z PG KWP w Olsztynie celem podniesienia kompetencji zawodowych policjantów. Identyfikacja możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programów unijnych lub innych środków zewnętrznych w celu organizacji doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników policji, w szczególności garnizonu warmińsko – mazurskiego;
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianego śledztwa finansowego dla policjantów wykonujących czynności operacyjnie i dochodzeniowo śledcze z jednostek Policji woj. warmińsko – mazurskiego ;
 • Typowanie spraw kwalifikujących się do objęcia nadzorem w zakresie prawidłowego wykonania identyfikacji składników majątku oraz zastosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego i tymczasowego zajęcia mienia poprzez wspieranie procesu wnioskowania do Prokuratury;
 • Współpraca z jednostkami Prokuratury, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej oraz Wydziału do Spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Głównej Policji (w tym pośredniczy w działaniach poszukiwawczych składników majątkowych poza granicami kraju);
 • Sporządzanie zestawień monitorujących jakość i efektywność poszukiwań celowych składników majątku na podstawie prowadzonych spraw oraz efektywność poszczególnych źródeł informacji wykorzystywanych w poszukiwaniach celowych majątku;
 • Opiniowanie zagadnień prawnych z zakresu przestępczości gospodarczej oraz śledztwa finansowego, wskazuje właściwe algorytmy działań, udziela wsparcia z zakresu prawa policjantom w aspekcie śledztwa finansowego, stale współpracuje z Zespołem Prawnym KWP w Olsztynie;
 • Kontakt z instytucjami zarządzającymi programami unijnymi, w tym z instytucjami zagranicznymi, w celu pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na szkolenie zawodowe funkcjonariuszy, oraz tworzy narzędzia służące do zwalczania przestępczości gospodarczej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167 ze zm.);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Komunikatywność, kreatywność, negocjacji i argumentowania, praca w zespole, analizy i syntezy, planowania, organizacja pracy własnej;
 • Obsługa komputera i aplikacji biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Get to know the position: Specjalista ds. Finansowych

  Specjalista ds. Finansowych zajmuje się przygotowaniem raportów i analiz finansowych. Monitoruje również rozliczenia oraz optymalizuje koszty. Uczestniczy też w procesie sporządzania budżetu. Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Finansowych powinna legitymować się wyższym wykształceniem (ekonomicznym, z zakresu rachunkowości i finansów). Konieczna jest ...
  Specjalista ds. Finansowych Job Specjalista ds. Finansowych

  Podobne oferty

  Search jobs by:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (598)
  Wałbrzych (58)
  Legnica (112)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (243)
  Toruń (127)
  Lubelskie:
  Lublin (219)
  Chełm (31)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (794)
  Tarnów (71)
  Nowy Sącz (71)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1899)
  Radom (159)
  Płock (70)
  Opolskie:
  Opole (216)
  Nysa (64)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (164)
  Przemyśl (35)
  Podlaskie:
  Białystok (139)
  Suwałki (36)
  Łomża (28)
  Pomorskie:
  Gdańsk (459)
  Gdynia (263)
  Słupsk (64)
  Śląskie:
  Katowice (608)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (185)
  Elbląg (95)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (574)
  Kalisz (82)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (351)
  Koszalin (107)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (135)
  Tesco (68)
  Inditex (29)
  Leroy Merlin (115)
  Bricoman (13)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (60)
  Carrefour (162)
  PKO BP (271)
  PwC (18)
  KPMG (28)
  Orange (42)
  IKEA (41)
  Budimex (2)

  Hiring on praca.pl