Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy

Świdnica

45 dni temu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 57887

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Z pracą na w/w stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner
Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest windy. Nie występują szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

  • - prowadzenie spraw obiegu dokumentów; ewidencjonowanie czasu pracy
  • - protokołowanie i organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji;
  • - przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działalności Komendy;
  • - prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją Kontroli wewnętrznej;
  • - przygotowywanie i realizowanie sprawozdań rocznych, kwartalnych oraz miesięcznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - Ogólnokształcące, obsługa komputera i urządzeń biurowych;
- Komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
- Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego Państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego Państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Korzystanie w pełni z praw publicznych;
- Nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe