Swipe left or right
to go to next or previous job

Starszy specjalista w Biurze Prezesa

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

1553 days ago


 • Ogłoszenie nr: 157896
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 lutego 2014 r.

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw kontroli wewnętrznej
 • w Biurze Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  ul. Chałubińskiego 4
  00-928 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy przedkontrolnej zadania kontrolnego przeprowadzanego w komórkach organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego, obejmującej w szczególności problematykę podlegającą badaniu i obowiązujący w jej zakresie stan prawny, analizę ryzyka, określenie celu i zakresu kontroli, wskazanie kryteriów i mierników umożliwiających ocenę kontrolowanej komórki organizacyjnej;
 • opracowanie założeń organizacyjnych kontroli oraz sporządzanie programu kontroli w celu rzetelnego przygotowania do realizacji zadania kontrolnego;
 • prowadzenie kontroli planowych i doraźnych zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne, a także projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa, w trybie określonym przepisami prawa, zgodnie ze standardami kontroli, w celu ustalenia zgodności realizowanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa według określonych kryteriów kontroli;
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w oparciu o zebrane dokumenty, zawierającej ustalenia oraz wynikające z nich oceny i wnioski, w celu przedstawienia prawidłowości i adekwatności dokonanych ustaleń oraz sformułowanych ocen i wniosków;
 • przygotowywanie założeń do rocznego planu kontroli i opracowywanie projektów rocznych planów kontroli wewnętrznej, w tym analizowanie ryzyka wskazanego przez komórki organizacyjne Urzędu oraz dokonywanie wyboru obszarów do kontroli, oraz ocena ryzyka wystąpienia negatywnych zdarzeń w systemie zarządzania komórkami organizacyjnymi Urzędu w oparciu o posiadane i zebrane dane.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Przeprowadzanie kontroli poza siedzibą UTK w oddziałach terenowych Urzędu.
  Krajowe wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych. W budynku windy oraz platforma schodowa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji państwowej lub innych instytucjach publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych
  • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem jednostek budżetowych
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
  • komunikatywność
  • umiejętność analitycznego myślenia
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość kpa
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Get to know the position: Specjalista ds. Transportu

Specjalista ds. Transportu zajmuje się ustalaniem tras przejazdu pojazdów. Rozlicza również i ewidencjonuje zużycie paliwa.Dba również o terminowe wykonywanie przeglądów technicznych i napraw firmowego transportu. Podejmuje również działania zmierzające do optymalizacji czasu przejazdu towaru do klienta. Do jego obowiązków należy również optymalizacja i kontrola kosztów, jak ...
Specjalista ds. Transportu Job Specjalista ds. Transportu

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (539)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (134)
Toruń (87)
Lubelskie:
Lublin (94)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (744)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1557)
Radom (56)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (105)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (74)
Przemyśl (12)
Podlaskie:
Białystok (91)
Suwałki (28)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (291)
Gdynia (121)
Słupsk (29)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (85)
Elbląg (24)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (436)
Kalisz (41)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (228)
Koszalin (55)
Kołobrzeg (21)
Auchan (131)
Tesco (396)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (12)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (171)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (8)
IKEA (3)
Budimex (24)

Hiring on praca.pl