Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Standaryzacji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konstancin-Jeziorna

36 dni temu


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Standaryzacji

Nr Ref.: DD/WK/SS/04/20

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • uczestniczenie w odbiorach i testach na stacjach elektroenergetycznych w ramach projektów inwestycyjnych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji standardów specyfikacji technicznych i wymagań funkcjonalnych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • udział w próbach i testach fabrycznych w celu zapewnienia wymagań standardów technicznych,
 • nadzór nad stosowaniem standaryzacji i typizacji w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych,
 • udział w opiniowaniu projektów wykonawczych, w tym danych gwarantowanych aparatury i urządzeń do zastosowania w sieci przesyłowej,
 • weryfikacja rozwiązań technicznych budowy i modernizacji obiektów infrastruktury przesyłowej na etapie fazy koncepcyjnej i studialnej,
 • opracowywanie analiz dotyczących wykonywanych prac i zaangażowania w pracach zespołów projektowych pracowników Departamentu Standardów Technicznych realizowanych na rzecz prowadzonych projektów inwestycyjnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunek: elektrotechnika/ elektroenergetyka/ pokrewne),
 • 4 lata doświadczeń na stanowisku o podobnym charakterze zadań w obrębie urządzeń pierwotnych i wtórnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obowiązkowość, dokładność, terminowość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Poznaj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Główne cele działalności PSE S.A. to:
- zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
- zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
- udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
- tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk