Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Starszy specjalista

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

385 days ago

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31659

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- okresowe wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku,
- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego poprzez współpracę z instytucjami właściwymi i łącznikowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii i opracowywanie projektów decyzji w sprawach świadczeń w celu przyznania bądź odmowy przyznania uprawnień określonych przepisami prawa;
 • prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i opracowywanie projektów decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń w celu ustalenia nienależnie pobranych świadczeń;
 • dokonywanie tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich na potrzeby załatwiania indywidualnych spraw klienta w celu właściwej realizacji zadań;
 • prowadzenie rejestrów w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, wskazane przez przełożonych w celu monitorowania realizacji zadań;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka wypływające do wojewody w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego do 1 roku w administracji
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka,
 • znajomość języka obcego krajów objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – poziom średniozaawansowany

Get to know the position: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Job Specjalista ds. Administracyjnych

Podobne oferty

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (640)
Wałbrzych (60)
Legnica (116)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (235)
Toruń (144)
Lubelskie:
Lublin (235)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (815)
Tarnów (97)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2006)
Radom (176)
Płock (63)
Opolskie:
Opole (236)
Nysa (63)
Podkarpackie:
Rzeszów (170)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (153)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (513)
Gdynia (297)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (637)
Częstochowa (159)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (188)
Elbląg (89)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (607)
Kalisz (96)
Konin (57)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (382)
Koszalin (121)
Kołobrzeg (56)
Auchan (150)
Tesco (46)
Inditex (28)
Leroy Merlin (115)
Bricoman (10)
STRABAG (9)
ABB (12)
Accenture (74)
Carrefour (170)
PKO BP (332)
PwC (18)
KPMG (23)
Orange (49)
IKEA (55)
Budimex (1)

Hiring on praca.pl