Newest jobs

Zobacz więcej ofert pracy

Swipe left or right
to go to next or previous job

Starszy specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu

Brzeg

159 days ago

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Brzeg
Ogłoszenie o naborze Nr 42914

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonania zadań
• praca biurowa;
• kierowanie samochodem służbowym;
• kontrole i inspekcje w terenie (powiat brzeski).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• praca w siedzibie urzędu, lokalizacja biura – wysoki parter, budynek nie wyposażony w windę, budynek nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i poza siedzibą urzędu (teren powiatu brzeskiego)
• narzędzia pracy – komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe, samochód służbowy.

Zakres zadań

 • doraźne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów;
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy;
 • współprzeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym;
 • rozpatrywanie skarg powszechnych oraz zażaleń w trybie art. 37 Kpa;
 • przygotowanie projektów pism do organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy oraz ewentualnego udzielania wyjaśnień;
 • sporządzanie sprawozdań budowlanych do właściwych organów, urzędów i instytucji, zgodnie z właściwością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • opracowywanie rocznych planów pracy i kontroli oraz sprawozdań z ich wykonania;
 • prowadzenie rejestru obiektów wielkopowierzchniowych;
 • obsługa sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w przypadku nieobecności pracownika sekretariatu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo, architektura,studia inżynierskie związane z budownictwem
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista i asertywność;
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Get to know the position: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Job Specjalista ds. Administracyjnych

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (713)
Wałbrzych (64)
Legnica (102)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (306)
Toruń (151)
Lubelskie:
Lublin (277)
Chełm (42)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (820)
Tarnów (77)
Nowy Sącz (81)
Mazowieckie:
Warszawa (2166)
Radom (181)
Płock (104)
Opolskie:
Opole (257)
Nysa (67)
Podkarpackie:
Rzeszów (162)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (161)
Suwałki (38)
Łomża (30)
Pomorskie:
Gdańsk (563)
Gdynia (293)
Słupsk (84)
Śląskie:
Katowice (717)
Częstochowa (168)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (196)
Elbląg (110)
Ełk (37)
Wielkopolskie:
Poznań (658)
Kalisz (80)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (365)
Koszalin (121)
Kołobrzeg (48)
Auchan (146)
Tesco (171)
Inditex (30)
Leroy Merlin (129)
Bricoman (13)
STRABAG (21)
ABB (27)
Accenture (87)
Carrefour (155)
PKO BP (286)
PwC (20)
KPMG (39)
Orange (51)
IKEA (40)
Budimex (21)

Hiring on praca.pl

Jobs in the city