Starszy specjalista

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa

34 dni temu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53720

Warunki pracy

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Czynności fizyczne:
1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne
2. krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
3. częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • zapewnienie ciągłości działania zintegrowanego systemu gospodarki własnej,
 • zapewnienie ciągłości działania systemów do zarządzania procesem udzielania i ochrony praw wyłącznych; analiza i raportowanie wykrytych nieprawidłowości oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów,
 • udział w projektach dotyczących systemów informatycznych w ramach prawa zamówień publicznych oraz w ramach porozumień z innymi Urzędami, projektowanie i opracowywanie założeń systemów wspomagających proces obsługi przedmiotów własności przemysłowej, wdrażanie nowych systemów oraz oprogramowania wchodzącego w zakres prac Wydziału,
 • utrzymanie procesów biznesowych w zakresie systemów bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości i poprawności realizacji zobowiązań finansowo-księgowych Urzędu,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników systemów do zarządzania procesem udzielania i ochrony praw wyłącznych oraz zintegrowanego systemu gospodarki własnej,
 • realizacja zadań związanych z wymiany danych w celu wypełnienia zobowiązań Urzędu.
 • bieżąca obsługa informatyczna pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie zadań Wydziału,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność precyzyjnego dokumentowania analiz,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień finansów, księgowości, kadr, płac, magazynu, środków trwałych,
 • umiejętność modelowania systemów i analizy procesów biznesowych (BPMN, UML,)
 • znajomość narzędzi wspomagających zbieranie i wizualizację wymagań,
 • znajomość metodyki ITIL,
 • znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami IT.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych