Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Zastępca Kierownika Supply Chain

EcoWipes

Nowy Dwór Mazowiecki

13 dni temu

Firma EcoWipes jest jednym z czołowych producentów 
wyrobów higieniczno-kosmetycznych w Europie. 

 

Nasza siedziba to nowoczesna fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadająca zaawansowane linie technologiczne i ponad 50 maszyn produkujących artykuły higieniczno-kosmetyczne na kilku obszarach produkcyjnych.


Obecnie poszukujemy osoby, do zatrudnienia na stanowisku:

Zastępca Kierownika Supply Chain
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę Ecowipes EWS w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • Wdrożenie pod opieką doświadczonego pracownika, dodatkowo praktyczne szkolenia i zdobywanie uprawnień;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy;
 • Przyjazne warunki pracy w strefie produkcyjnej i wysokie standardy pracy;
 • Częściowa refundacja kosztów dojazdu;
 • Fundusz Świadczeń socjalnych ( bony świąteczne , paczki świąteczne, impreza noworoczna itp.);
 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę;
 • Opieka medyczna.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna między innymi za :

 • Bieżąca kontrola nad realizacja zamówień składanych przez Klientów (kompletność terminowość);
 • Przygotowywanie i wprowadzenie cenników wyrobu gotowego;
 • Kontrolowanie płatności od Klientów;
 • Planowanie sprzedaży (wprowadzenie planu do systemu);
 • Nadzór nad prowadzeniem do sprzedaży nowego produktu - wprowadzenie  do sytemu nowych indeksów wyrobów gotowych, surowców, półproduktów;
 • Współpraca z dostawcami usług transportowych, wyszukiwanie nowych dostawców usług transportowych;
 • Bieżący nadzór pod procesem logistycznym i kosztami usług logistycznych;
 • Nadzór nad stanami magazynowymi wyrobów gotowych
 • Przygotowywanie zestawień i analiz;
 • Nadzór nad procesem reklamacyjnym (przeglądanie, rozpatrywanie, ewidencję reklamacji oraz podjętych działań korygująco-zapobiegawczych);
 • Weryfikacja i zatwierdzenie faktur kosztowych (za usługi transportowe/usługi konfekcyjne, usługi celne), weryfikacja faktur od Klientów będących rozliczeniem umów handlowych i uzgodnień handlowych
 • Współpraca z agencją celną, przygotowywanie dokumentów;
 • Koordynacja procesu awizacja dostaw wychodzących;
 • Przygotowywanie dziennego zestawienia sprzedaży;
 • Obsługa centralki telefonicznej;
 • Przygotowanie miesięcznego zestawienie sprzedaży.

Wymagania:

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomość języka francuskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem;
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel;
 • Umiejętność  pracy w zespole i pracy pod presją czasu;
 • Wysokie umiejętności analityczne;
 • Umiejętność brania odpowiedzialność biznesowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64, REGON 200246373.

Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez e-mail rodo@ecowipes.com.pl, nasz adres korespondencyjny to : EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Okunin 134, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 221 k.p., w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez EcoWipes EWS Sp. z o.o. Sp. J.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Poznaj

EcoWipes

EcoWipes jest spółką celową, której powołanie wiąże się z zamiarem rozpoczęcia działalności w sektorze produkcji artykułów higieniczno-kosmetycznych. Rodzajem przeważającej działalności firmy, zgodnie z charakterystyką PKD jest produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży.

Kierownik ds. Dystrybucji i Logistyki to osoba, która zarządza łańcuchem dostaw w firmie z branży logistycznej. Do podstawowych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: organizowanie i nadzorowanie działalności dystrybucyjno - logistycznej na podległym terenie, kontrola kosztów zbytu i eksportu, odpowiedzialność za stan floty transportowej, nadzorowanie gospodarki magazynowej, a także koordynowanie przepływu ...
Praca Kierownik ds. Dystrybucji i Logistyki