Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny księgowy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Olsztyn

334 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 31794

Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• praca siedząca niewymuszona, jednozmianowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
• pomieszczenie biurowe w budynku dwupiętrowym,
• narzędzia pracy – komputer stacjonarny i sprzęt biurowy,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• budynek bez wind i podjazdów dla wózków inwalidzkich,
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Opracowywanie planów finansowych i dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem finansowym jednostki,
 • Wykonywanie całokształtu prac z zakresu księgowości, prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowo – księgowych i majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu JHAR-S z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym,
 • Kierowanie pracą Wydziału Administracji w celu zapewniania dyscypliny pracy, terminowości, odpowiedniej jakości realizowanych zadań, w tym nadzoruje i ocenia pracę podległych pracowników,
 • Nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczania inwentaryzacji majątku jednostki oraz prowadzenie ewidencji syntetycznej i wartości majątku środków trwałych i pozostałych środków trwałych jednostki,
 • Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej,
 • Nadzorowanie dokumentów spraw pracowniczych oraz zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w celu prowadzenia polityki kadrowo – płacowej jednostki,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych oraz działalności budżetowo – gospodarczej,
 • Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów wewnętrznych regulujących obszar rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
 • Obsługa programów bankowości elektronicznej, Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – TREZOR oraz programów finansowo – księgowych i płacowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
• ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
• jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • znajomość przepisów KPA
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • Zdolność analitycznego myślenia i łatwość pisemnego formułowania wniosków
 • Znajomość przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego w administracji publicznej,
 • Znajomość programów finansowo – księgowych, TREZOR, BUZA, PŁATNIK,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Główny Księgowy Praca Główny Księgowy

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (700)
Wałbrzych (68)
Legnica (96)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (280)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (249)
Chełm (37)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (791)
Tarnów (91)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2038)
Radom (173)
Płock (93)
Opolskie:
Opole (246)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (139)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (158)
Suwałki (36)
Łomża (27)
Pomorskie:
Gdańsk (542)
Gdynia (276)
Słupsk (88)
Śląskie:
Katowice (705)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (102)
Ełk (40)
Wielkopolskie:
Poznań (599)
Kalisz (69)
Konin (73)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (360)
Koszalin (125)
Kołobrzeg (47)
Auchan (134)
Tesco (157)
Inditex (32)
Leroy Merlin (123)
Bricoman (9)
STRABAG (20)
ABB (27)
Accenture (83)
Carrefour (146)
PKO BP (273)
PwC (20)
KPMG (33)
Orange (51)
IKEA (36)
Budimex (20)

Rekrutują z Praca.pl