Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista do spraw legislacji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie

Warszawa

131 dni temu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35048

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– reprezentacja urzędu
– nietypowe godziny pracy wynikające z konieczności udziału w pracach Komisji Prawniczej, pracach legislacyjnych Sejmu lub Senatu, pilnego opracowania projektu aktu normatywnego pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym albo opublikowania aktu normatywnego
– obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
– winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
– wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
– ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • 1. Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego projektów dotyczących w szczególności spraw należących do działu administracji rządowej - gospodarka, w tym z zakresu miar, specjalnych stref ekonomicznych, realizacji inwestycji, prawa przedsiębiorców, warunków wykonywania działalności gospodarczej, administrowania obrotem towarowym i obrotem towarowym z zagranicą, prawa własności przemysłowej, offsetu, gospodarki elektronicznej, a także spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym: • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo • opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części • reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych a także Sejmu lub Senatu) • uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami • kierowanie do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" • prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra Przedsiębiorczości i Technologii • prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra oraz dokonywanie, na wniosek właściwych komórek organizacyjnych, wpisów projektów aktów normatywnych do wykazu prac legislacyjnych Ministra
 • 2. Dokonywanie analiz prawnych w szczególności w sprawach należących do działu administracji rządowej – gospodarka, w tym: • przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny • opiniowanie, pod względem formalnoprawnym, projektów decyzji administracyjnych • opiniowanie projektów porozumień oraz umów z zakresu właściwości Ministra • przygotowywanie merytoryczne lub prowadzenie szkoleń z zakresu kwestii prawnych
 • 3. Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc., w tym: • analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii • analizowanie planowanych zmian prawnych • przekazywanie informacji zainteresowanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (lub ukończona aplikacja legislacyjna)
 • ukończona aplikacja legislacyjna (lub 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych)
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość prawa z zakresu spraw należących do działu administracji rządowej - gospodarka oraz spraw z zakresu zarządzania mieniem państwowym
 • znajomość procesu legislacyjnego RP i UE
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (785)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (105)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (226)
  Toruń (138)
  Lubelskie:
  Lublin (253)
  Chełm (25)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (927)
  Tarnów (65)
  Nowy Sącz (76)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2372)
  Radom (169)
  Płock (79)
  Opolskie:
  Opole (228)
  Nysa (77)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (143)
  Przemyśl (37)
  Podlaskie:
  Białystok (136)
  Suwałki (44)
  Łomża (21)
  Pomorskie:
  Gdańsk (489)
  Gdynia (214)
  Słupsk (71)
  Śląskie:
  Katowice (547)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (137)
  Elbląg (109)
  Ełk (82)
  Wielkopolskie:
  Poznań (710)
  Kalisz (78)
  Konin (42)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (332)
  Koszalin (76)
  Kołobrzeg (35)
  Auchan (176)
  Tesco (72)
  Inditex (41)
  Leroy Merlin (134)
  Bricoman (8)
  STRABAG (10)
  ABB (20)
  Accenture (284)
  Carrefour (91)
  PKO BP (338)
  PwC (31)
  KPMG (46)
  Orange (20)
  IKEA (26)
  Budimex (51)

  Rekrutują z Praca.pl