Główny specjalista do spraw legislacji

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

59 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 65766

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
• Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
• Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
• Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
• Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karta fitness
• Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
• Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, w celu zapewnienia ich zgodności z systemem prawa.
 • Uczestniczenie w konferencjach, naradach, zespołach i komisjach, w tym w szczególności w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji, w celu zapoznania się z uwagami i uzgodnienia treści projektowanego aktu prawnego oraz ustalenia brzmienia projektu pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Sporządzanie opinii prawnych o znacznym stopniu złożoności oraz sporządzanie opinii z zakresu nietypowych zagadnień i rozwiązań legislacyjnych.
 • Udzielanie bieżącej pomocy prawno-legislacyjnej pracownikom departamentów merytorycznych, w celu zapewnienia poprawności projektów aktów prawnych pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Koordynowanie prac dotyczących zewnętrznych projektów aktów prawnych, dla których Departament Prawny jest departamentem wiodącym, w celu zebrania i przedstawienia uwag prawnych i merytorycznych resortu finansów.
 • Weryfikowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych, w celu przekazania dokumentacji do podpisu Ministra Finansów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji
 • Znajomość przepisów z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych, w szczególności ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących rynków finansowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się
 • Szczególne uprawnienie: aplikacja legislacyjna
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych