Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

433 dni temu

Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 9076

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; okresowe spiętrzenie prac; praca pod presją czasu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Zakres zadań

 • opracowywanie opinii do projektów programów i strategii społeczno-gospodarczych, w tym programów wieloletnich (np. Rządowy Program Rezerw Strategicznych), w szczególności będących w zakresie ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 • uzgadnianie oraz analizowanie projektów planów finansowych agencji wykonawczej np. Agencja Rezerw Materiałowych, państwowego funduszu celowego, Funduszu Zapasów Interwencyjnych, projektów ich zmian i sprawozdań z wykonania
 • analizowanie, w zakresie prowadzonej tematyki, wniosków dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa, przygotowywanie projektów decyzji Ministra Rozwoju i Finansów wprowadzających wnioskowane zmiany oraz w zakresie zmian budżetu państwa w sprawie uruchamiania rezerw celowych
 • opracowywanie, w zakresie prowadzanej tematyki, projektów opinii do przygotowywanych w Ministerstwie Finansów stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i jej organów przygotowawczych, a także dokumentów na posiedzenia Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i pozostałych instytucji UE
 • przygotowywanie, w zakresie właściwości wydziału, projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą systemu finansów publicznych otrzymaną z resortów, od wojewodów, posłów i senatorów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych oraz zasad planowania i wykonania budżetu państwa
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość przepisów prawa gospodarczego, handlowego i finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów z zakresu finansowania gospodarki, rozwoju regionalnego, sektora energetycznego, rezerw strategicznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność pracy w środowisku Windows, tj. Word i Excel – poziom zaawansowany
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego TREZOR

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (553)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (136)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (96)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (740)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1592)
Radom (57)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (110)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (78)
Przemyśl (13)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (299)
Gdynia (124)
Słupsk (30)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (86)
Elbląg (24)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (434)
Kalisz (42)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (234)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (21)
Auchan (134)
Tesco (394)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (173)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (4)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl