Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

278 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28179

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); zagrożenie korupcją.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem robót budowlanych w branży sanitarnej, dotyczących nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.
 • Uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie właściwości wydziału.
 • Opracowywanie wieloletnich, rocznych i okresowych planów, inwestycji i kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.
 • Dokonywanie przeglądów stanu technicznego nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.
 • Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie eksploatacji i utrzymania technicznego nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa z uwzględnieniem w szczególności zaleceń pokontrolnych różnych podmiotów, wymogów BHP oraz potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Współpracowanie z organami właściwymi w sprawie uzgodnień konserwatorskich i wydawania pozwoleń na budowę lub rozpatrywania zgłoszeń w zakresie właściwości wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe - inżynier o kierunku inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa ogólnego
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” albo zgoda na poddanie się procedurze mającej na celu uzyskanie poświadczenia
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących projektowania i budowy obiektów budowlanych
 • Znajomość zasad i przepisów dotyczących sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kosztorysowania w budownictwie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (785)
Wałbrzych (57)
Legnica (95)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (231)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (250)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (894)
Tarnów (54)
Nowy Sącz (76)
Mazowieckie:
Warszawa (2234)
Radom (171)
Płock (103)
Opolskie:
Opole (249)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (44)
Podlaskie:
Białystok (171)
Suwałki (47)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (474)
Gdynia (200)
Słupsk (63)
Śląskie:
Katowice (584)
Częstochowa (162)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (130)
Ełk (88)
Wielkopolskie:
Poznań (634)
Kalisz (76)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (338)
Koszalin (87)
Kołobrzeg (44)
Auchan (154)
Tesco (98)
Inditex (20)
Leroy Merlin (128)
Bricoman (17)
STRABAG (12)
ABB (37)
Accenture (152)
Carrefour (132)
PKO BP (359)
PwC (36)
KPMG (21)
Orange (11)
IKEA (27)
Budimex (51)

Rekrutują z Praca.pl