Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

282 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 28192

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Analizowanie uchwał i innych dokumentów organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) dotyczących systemu kontroli jakości w celu realizacji skutecznego nadzoru publicznego nad systemem zapewnienia jakości badania sprawozdań finansowych, w tym wdrażania i modyfikowania strategii Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w zakresie procesu mierzenia i stosowania wskaźników jakości badania.
 • Wsparcie opiniowania procesu tłumaczenia i wdrażania Międzynarodowych Standardów Badania i Międzynarodowych Standardów Kontroli Jakości.
 • Utrzymywanie kontaktów z organami nadzoru publicznego państw członkowskich UE oraz z państw trzecich i instytucjami międzynarodowymi aktywnymi w obszarze nadzoru nad firmami audytorskimi, w tym udział w pracach grup roboczych Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (CEAOB).
 • Bieżąca współpraca z samorządem biegłych rewidentów w zakresie monitorowania działania systemu wewnętrznej kontroli jakości.
 • Podejmowanie działań w ramach współpracy z innymi podmiotami oraz organami nadzoru publicznego, w tym z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), w zakresie otrzymanych zawiadomień o naruszeniu przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie przepisów ustawy o biegłych rewidentach lub rozporządzenia nr 537/2014 oraz przedstawianie projektów opinii i propozycji działań do podjęcia przez KNA.
 • Analizowanie zapadłych wobec biegłych rewidentów orzeczeń w postępowaniach dyscyplinarnych pod kątem oceny stosowania przepisów prawa i standardów.
 • Prowadzenie analizy prawidłowości wnoszonych przez podmioty uprawione do badania sprawozdań finansowych opłat z tytułu nadzoru.
 • Przygotowywanie wkładu do projektu planu działania KNA i projektu rocznego sprawozdania KNA w zakresie działań nadzorczych wobec firm audytorskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze rewizji finansowej lub rachunkowości
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie KNA podczas spotkań grup roboczych CEAOB
 • Znajomość przepisów z zakresu rewizji finansowej
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Badania, Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości
 • Znajomość zasad funkcjonowania i zadań Komisji Nadzoru Audytowego
 • Znajomość prawa administracyjnego
 • Umiejętność formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Międzynarodowych Standardów Badania
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub uprawnienia do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w innym państwie UE lub państwie trzecim lub audytora wewnętrznego
 • Znajomość prawa karnego

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (815)
Wałbrzych (67)
Legnica (94)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (244)
Toruń (150)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (34)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (939)
Tarnów (62)
Nowy Sącz (61)
Mazowieckie:
Warszawa (2229)
Radom (169)
Płock (99)
Opolskie:
Opole (243)
Nysa (87)
Podkarpackie:
Rzeszów (166)
Przemyśl (43)
Podlaskie:
Białystok (154)
Suwałki (45)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (483)
Gdynia (205)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (578)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (186)
Elbląg (128)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (676)
Kalisz (74)
Konin (59)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (337)
Koszalin (85)
Kołobrzeg (41)
Auchan (168)
Tesco (113)
Inditex (20)
Leroy Merlin (129)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (41)
Accenture (139)
Carrefour (141)
PKO BP (350)
PwC (38)
KPMG (27)
Orange (19)
IKEA (27)
Budimex (60)

Rekrutują z Praca.pl