Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Warszawa

119 dni temu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35925

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku brak jest łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organu wyższego stopnia w sprawach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie przyznawania zasiłków dla bezrobotnych,
 • analiza i interpretacja przepisów w ramach wykonywania zadań związanych z koordynacją unijną i dwustronną, w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia jako instytucja łącznikowa i władza właściwa,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania od obywateli i instytucji (pisemnie lub telefonicznie), dotyczące procedur w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • udział w sprawach sądowych jako pełnomocnik Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku ze skargami obywateli na decyzje administracyjne dotyczące przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia wynikających z merytorycznego nadzoru Ministra nad instytucjami właściwymi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia,
 • przygotowywanie stanowisk w sprawach z zakresu koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia, w ramach współpracy z punktem kontaktowym SOLVIT w zakresie stosowania prawa europejskiego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich oraz analiza orzeczeń TSUE,
 • uczestnictwo w charakterze eksperta w zakresie koordynacji świadczeń z tytułu bezrobocia w posiedzeniach i pracach legislacyjnych instytucji europejskich w związku z prowadzonymi pracami nad przepisami europejskimi w obszarze koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych świadczeń z tytułu bezrobocia jako instytucja łącznikowa w ramach współpracy z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich oraz przygotowywanie we współpracy z Biurem Budżetu i Finansów zestawień finansowych dla tych instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze związanym z systemem zabezpieczenia społecznego
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • Znajomość przepisów europejskich aktów prawnych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (759)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (103)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (226)
  Toruń (121)
  Lubelskie:
  Lublin (243)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (929)
  Tarnów (53)
  Nowy Sącz (64)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2328)
  Radom (167)
  Płock (93)
  Opolskie:
  Opole (229)
  Nysa (91)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (152)
  Przemyśl (47)
  Podlaskie:
  Białystok (134)
  Suwałki (42)
  Łomża (21)
  Pomorskie:
  Gdańsk (459)
  Gdynia (202)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (509)
  Częstochowa (169)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (169)
  Elbląg (118)
  Ełk (77)
  Wielkopolskie:
  Poznań (693)
  Kalisz (74)
  Konin (49)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (334)
  Koszalin (79)
  Kołobrzeg (30)
  Auchan (165)
  Tesco (72)
  Inditex (45)
  Leroy Merlin (139)
  Bricoman (9)
  STRABAG (10)
  ABB (25)
  Accenture (233)
  Carrefour (94)
  PKO BP (328)
  PwC (27)
  KPMG (39)
  Orange (23)
  IKEA (31)
  Budimex (45)

  Rekrutują z Praca.pl