Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

100 dni temu

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40209

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • zbieranie, analizowanie oraz przetwarzanie danych i informacji dotyczących działalności podmiotów świadczących usługi pocztowe, tworzenie baz danych w zakresie rynku pocztowego krajowego i europejskiego oraz przygotowywanie materiałów, projektów sprawozdań i raportów
 • monitorowanie zasad taryfowych oraz przygotowywanie analiz kosztów i cen usług pocztowych w szczególności usług powszechnych, w tym projektów cenników usług powszechnych, projektów cenników dostępu do elementów infrastruktury pocztowej, projektów regulaminów świadczenia usług powszechnych, projektów regulaminów dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz planu działań naprawczych operatora wyznaczonego;
 • zapewnianie przeprowadzenia badania społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne oraz badania czasu przebiegu przesyłek pocztowych w zakresie usług powszechnych w obrocie krajowym uzyskanego przez operatora wyznaczonego, weryfikacji prawidłowości realizacji badań i ich wyników, a także uczestniczenie w opracowywaniu metodyki badań, oraz zapewnienie publikacji w BIP UKE raportu rocznego zawierającego wyniki badań;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi do ankiet i kwestionariuszy oraz innych dokumentów statystyczno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku pocztowego, także w ujęciu międzynarodowym zgodnie z właściwością Wydziału;
 • uczestniczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym opracowywaniu projektów postanowień i decyzji w szczególności w zakresie: nakładania kar pieniężnych na operatorów za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego; ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne; ustanawiania odstępstw dla operatora wyznaczonego od obowiązku świadczenia usług powszechnych;
 • uczestniczenie w kontroli operatorów pocztowych, w tym operatora świadczącego usługi powszechne;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością Wydziału;
 • uczestniczenie w pracach grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) zgodnie z właściwością Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z analizą danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo pocztowe wraz z aktami wykonawczymi, Prawo przedsiębiorców, Kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości, o dostępie do informacji publicznej;
 • znajomość dyrektyw pocztowych UE;
 • umiejętność: prawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i odpowiedniego zastosowania przepisów prawa, analizy/syntezy informacji oraz wyciągania stosownych wniosków i ich odpowiedniej prezentacji graficznej, obsługi programu MS Excel;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Analityk Danych

  Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
  Analityk Danych Praca Analityk Danych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (767)
  Wałbrzych (46)
  Legnica (126)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (265)
  Toruń (136)
  Lubelskie:
  Lublin (266)
  Chełm (53)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (914)
  Tarnów (91)
  Nowy Sącz (78)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2166)
  Radom (170)
  Płock (85)
  Opolskie:
  Opole (234)
  Nysa (74)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (176)
  Przemyśl (45)
  Podlaskie:
  Białystok (123)
  Suwałki (42)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (457)
  Gdynia (230)
  Słupsk (69)
  Śląskie:
  Katowice (585)
  Częstochowa (178)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (169)
  Elbląg (128)
  Ełk (52)
  Wielkopolskie:
  Poznań (656)
  Kalisz (91)
  Konin (68)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (305)
  Koszalin (109)
  Kołobrzeg (40)
  Auchan (135)
  Tesco (149)
  Inditex (57)
  Leroy Merlin (170)
  Bricoman (15)
  STRABAG (11)
  ABB (34)
  Accenture (106)
  Carrefour (125)
  PKO BP (360)
  PwC (12)
  KPMG (24)
  Orange (96)
  IKEA (55)
  Budimex (18)

  Rekrutują z Praca.pl