Główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Warszawa

30 dni temu

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52155

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Planowanie procesu badawczego badań dot. ponownego wykorzystywania danych w Polsce, opracowywanie metodologii badań i raportów w celu realizacji komponentu badawczego w ramach projektu gov.pl.
 • Prowadzenie, we współpracy z wykonawcami, badań i analiz danych zastanych (desk research) związanych z otwieraniem danych publicznych, potrzebami różnych grup interesariuszy, rynkiem ponownego wykorzystywania danych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej na usługi zewnętrzne wspomagające realizację komponentu badawczego projektu gov.pl.
 • Aktywna współpraca z członkami zespołu projektowego, instytucjami współpracującymi lub ankietowanymi, w celu planowania i realizacji badań w ramach projektu gov.pl.
 • Tworzenie raportów, opinii i przygotowywanie analiz ad-hoc.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji badań z wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość procedur i funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza nt. metodologii prowadzenia badań społecznych lub ekonomicznych
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych, analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Znajomość projektu Otwarte dane plus
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu metodologii badań społecznych lub ekonomicznych oraz w przygotowaniu raportów z badań
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych