Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52622

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Dokonywanie analiz informacji o schematach podatkowych w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków w obszarze funkcjonowania krajowego systemu podatkowego oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Systemu Podatkowego, Departamentem Kluczowych Podmiotów oraz Departamentem Poboru Podatków.
 • Identyfikowanie agresywnego planowania podatkowego na podstawie sporządzanych analiz informacji o schematach podatkowych.
 • Opracowywanie, inicjowanie oraz prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania stosowaniu struktur agresywnego planowania podatkowego, w tym: sporządzanie projektów ogólnych wyjaśnień dotyczących możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i koordynowanie procesu zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania oraz Szefa KAS, a także inicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie ograniczenia zjawiska agresywnego planowania podatkowego.
 • Opracowywanie we współpracy z Departamentem Kluczowych Podmiotów i Departamentem Poboru Podatku, propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych, w zakresie przepisów o informacjach o schematach podatkowych; (Dział III Rozdział 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).
 • Dokonywanie analiz obowiązujących rozwiązań prawnych obowiązujących w innych państwach w zakresie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przerzucaniu zysków oraz raportowania informacji o schematach podatkowych.
 • Realizowanie spraw z zakresu międzynarodowej współpracy z instytucjami, komitetami oraz grupami roboczymi UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami UE i tworzenie tekstów w obszarze właściwości Wydziału
 • Znajomość prawa podatkowego (w tym w zakresie: międzynarodowego prawa podatkowego, prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz wytycznych OECD)
 • Znajomość regulacji w zakresie obowiązkowego ujawniania schematów dotyczących potencjalnie agresywnej optymalizacji podatkowej
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego
 • Znajomość zasad procesu legislacyjnego
 • Wiedza z zakresu finansów i rachunkowości
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. francuskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami UE i tworzenie tekstów w obszarze właściwości Wydziału

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (660)
  Wałbrzych (61)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (251)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (230)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (806)
  Tarnów (84)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2003)
  Radom (170)
  Płock (69)
  Opolskie:
  Opole (223)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (146)
  Suwałki (42)
  Łomża (34)
  Pomorskie:
  Gdańsk (501)
  Gdynia (272)
  Słupsk (66)
  Śląskie:
  Katowice (629)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (187)
  Elbląg (100)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (617)
  Kalisz (92)
  Konin (56)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (376)
  Koszalin (116)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (165)
  Tesco (58)
  Inditex (22)
  Leroy Merlin (109)
  Bricoman (9)
  STRABAG (9)
  ABB (17)
  Accenture (66)
  Carrefour (181)
  PKO BP (316)
  PwC (18)
  KPMG (27)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl