Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Gdańsk

93 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 52985

Warunki pracy

- stabilna i ciekawa praca
- regularne wypłacanie wynagrodzenia
- dodatek stażowy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- możliwość rozwoju zawodowego
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00
- praca w siedzibie urzędu
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- wysiłek fizyczny
- zagrożenie korupcją
- praca w hałasie (serwerownia)
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu


Zakres zadań

 • administrowanie serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich urządzeń i baz danych
 • ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem w celu zabezpieczenia przed utratą danych
 • bieżące utrzymywanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego w celu zapewnienia ciągłości pracy
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania
 • archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych
 • analiza potrzeb WIOŚ w zakresie sprzętu i systemów informatycznych w celu realizacji dostaw i napraw oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania
 • zarządzanie serwisami internetowymi i aktualizacja ich treści (strona główna i biuletyn informacji publicznej) w celu udostępniania aktualnych i rzetelnych informacji
 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu oraz użytkowanych systemów informatycznych
 • administrowanie bazami danych prowadzonymi w urzędzie i powierzonymi do prowadzenia systemami informatycznymi innych instytucji
 • administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w urzędzie
 • uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w zakresie informatycznym
 • zarządzanie firewallami sprzętowymi klasy UTM
 • utrzymanie zabezpieczonej łączności VPN w lokalizacjach inspektoratu
 • zapewnienie działania łączności internetowej i telefonicznej w lokalizacjach inspektoratu
 • współpraca z inspektorem ochrony danych osobowych
 • prowadzenie spraw z zakresie obronności oraz środków trwałych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki lub pokrewne, np. techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku informatyka lub w obszarze obsługi informatycznej
 • Umiejętność konfiguracji obsługi urządzeń preferencyjnych oraz aktywnych elementów sieci
 • Umiejętność w zakresie administrowania serwerami Linux oraz Windows Serwer
 • Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: podyplomowe z zakresu informatyki lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej i informatycznej
 • Znajomość rozwiązań VPN w oparciu o IPsec
 • Znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci Inspektoratu pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa przed utratą danych
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej