Główny specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

38 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53923

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Analiza procesów biznesowych w kontekście wykorzystania rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji CRM, DP, OBU, WEB oraz systemu centralnego w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Wykonywanie prac administracyjnych związanych z wykorzystaniem rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji CRM, DP, OBU, WEB oraz systemu centralnego w zakresie realizacji przejęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Udział w procesach związanych z przejęciem przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego Krajowego Systemu Poboru Opłat w przedmiotowym zakresie.
 • Wytwarzanie oraz uzupełnianie dokumentacji administracyjnej związanej z funkcjonowaniem utrzymaniem i rozwojem rozwiązań związanych z administrowaniem i monitorowaniem aplikacji CRM, DP, OBU, WEB oraz systemu centralnego w ramach Krajowego Systemu Poboru Opłat.
 • Udział w komisjach przetargowych w zakresie wsparcia merytorycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji aplikacjami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1);
 • Znajomość technik testowania oprogramowania;
 • Znajomość metod i narzędzi administrowania aplikacjami i bazami danych SQL/Oracle;
 • Znajomości systemów operacyjnych klasy Unix/Linux/HP-UX;
 • Znajomość HP OpenView, Microsoft Windows Server Active Directory, Exchange Server, Internet Information Services, SQL Servers DBMS, Oracle RDBMS;
 • Znajomość systemów informatycznych typu CRM;
 • Znajomość metodologii ITIL;
 • Myślenie analityczne;
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Orientacja na klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.