Główny specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Warszawa

28 dni temu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53852

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 367,43 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,8
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe
• praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • prowadzenie analiz, m.in. społeczno-gospodarczych, finansowo-ekonomicznych i zarządczo-organizacyjnych na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk z obszaru energetyki
 • koordynowanie i udział w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej w ramach kompetencji Pełnomocnika
 • prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie stosunków międzynarodowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub w zakresie związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE
 • język angielski na poziomie C1
 • znajomość języka francuskiego na poziomie B1
 • znajomość polityk UE i bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE, w szczególności w zakresie energetyki
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego w Polsce i w Europie
 • znajomość dokumentów strategicznych w zakresie polityki energetycznej RP
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe