Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

34 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 61469

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
– Praca przy komputerze.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Administrowanie intranetową witryną główną i witryną DK oraz współpracowanie z właścicielami pozostałych witryn
 • Monitorowanie obecności GUS i urzędów statystycznych w intranecie
 • Realizowanie zadania w zakresie społecznej odpowiedzialności jednostek służb statystyki publicznej oraz komunikacji wewnętrznej GUS
 • Organizowanie wydarzeń wewnętrznych statystyki publicznej i informowanie pracowników statystyki publicznej o działaniach realizowanych w obszarze komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem dostępnych środków i kanałów informacji
 • Budowanie wewnętrznej sieci społecznościowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne
 • 2 lata doświadczenia w pracy w statystyce publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość programu SharePoint