Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Warszawa

40 dni temu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 67033

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
-proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6502,27zł brutto, ustalone wg mnożnika
3,2
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
- trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka
i studiów podyplomowych
-pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart
sportowych, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia,
-elastyczne formy pracy, w tym ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
- praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • wytwarzanie oprogramowania w technologii Lotus Domino dla potrzeb organizacji
 • uczestniczenie w pracach projektowych i wytwórczych związanych z wprowadzaniem nowych systemów informatycznych lub rozbudową istniejących, w tym: projektowanie architektury systemu, projektowanie interfejsu graficznego systemu, wytwarzanie oprogramowania, przeprowadzanie testów i odbiorów wprowadzanych rozwiązań
 • wdrażanie systemów informatycznych dla potrzeb organizacji w zakresie: planowania przedsięwzięcia, konfiguracji warstwy aplikacji, wytwarzania oprogramowania, dokumentacji eksploatacyjnej oraz wsparcia użytkowników
 • zapewnienie dostępności i niezawodności działania wdrożonych systemów informatycznych, w tym administrowanie systemami w warstwie aplikacji (m.in. zapewnianie jakości danych, zarządzanie uprawnieniami, etc.), bieżące wspieranie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych, obsługiwanie błędów/ nieprawidłowości systemów IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie programowania systemów teleinformatycznych w
technologii Lotus Domino oraz projektowania, analizy oraz wdrażania systemów teleinformatycznych a także minimum 1 rok w zakresie administrowania systemami informatycznymi.
 • umiejętność tworzenia systemów teleinformatycznych w technologii Lotus Domino
 • znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów rozwiązań informatycznych
 • znajomość języka SQL oraz baz danych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie informatyzacji państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • znajomość JavaScript, technologii AJAX
Poznaj stanowisko: Inżynier Systemu 
Inżynier systemów zajmuje się opracowywaniem nowych systemów i sieci informatycznych oraz późniejszym wrażeniem tych rozwiązań u klientów, a także administracją nimi oraz instalacją i modyfikacją baz danych. W zakres obowiązków wchodzi również diagnostyka ewentualnych problemów oraz stałe wsparcie techniczne dla podmiotów korzystających z opracowanych rozwiązań. Osoby na tym stanowisku ...
Praca Inżynier Systemu