Główny specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warszawa

49 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68981

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa;
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
5. oświetlenie naturalne i sztuczne;
6. pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Odpowiadanie i realizowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy i wartościowania;
 • Koordynowanie procesem ocen pracowniczych i program indywidualnego rozwoju zawodowego;
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu, pozyskiwaniu, wdrażaniu, doskonaleniu procedur i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Branie udziału w procesie adaptacji nowych pracowników w Zakładzie celem wprowadzenia nowych pracowników w strukturę Zakładu;
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, przeniesień i innych wynikających z Kodeksu pracy osób zatrudnionych w Zakładzie;
 • Sporządzanie zestawień, analiz, sprawozdań z zakresu spraw pracowniczych do instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Prawa pracy;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym;
 • Znajomość struktury i zadań Zakładu;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe