Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

11 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76957

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z analizą danych zawartych w rejestrze statystycznym przedsiębiorstw BJS i opracowuje założenia do aktualizacji BJS w celu zapewnienia właściwej aktualizacji
 • Analizuje oraz przygotowuje dane i informacje z zasobów BJS w celu zapewnienia informacji komórkom organizacyjnym GUS i urzędom statystycznym
 • Udziela konsultacji realizatorom badań tj. jednostkom organizacyjnym GUS i urzędom statystycznym w zakresie tworzenia operatów i kartotek do badań statystycznych w celu zapewnienia ich poprawności i spójności
 • Przygotowuje założenia do aktualizacji aplikacji dotyczących BJS oraz wykorzystania jej zasobów oraz współpracuje przy projektowaniu założeń do utrzymywania systemów informatycznych wspomagających operaty statystyczne w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności aplikacji i operatów statystycznych
 • Przygotowuje dane i metadane z rejestru statystycznego przedsiębiorstw BJS według wymagań Eurostatu w celu przekazania Eurostatowi informacji o metodyce i zasobach rejestru statystycznego
 • Bierze udział w przygotowaniu planu prac związanych z pozyskiwaniem źródeł danych, w tym z systemów administracyjnych w celu zapewnienia zasobów do aktualizacji BJS w niezbędnym terminie
 • Bierze udział w przygotowywaniu informacji o obowiązkach sprawozdawczych na kolejny rok w celu zapewnienia informacji dla sprawozdawców na Portalu Sprawozdawczym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość prawa polskiego i unijnego dotycząca rejestrów statystycznych, w tym grup przedsiębiorstw
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość pakietów do obsługi baz danych np. Access, SAS, SQL itp
 • Doświadczenia z podstaw programowania lub analizy baz danych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych