Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
41 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77970

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Opisuje procesy płacowe i opracowuje analizy i rekomendacje w zakresie ich optymalizacji, w tym wskazuje zależności pomiędzy procesami płacowymi, a innymi procesami realizowanymi w Biurze.
 • Projektuje wzory raportów i szablonów dokumentów w systemie KOMA eHR. Programuje funkcje niezbędne przy tworzeniu tych raportów oraz projektowanie innych narzędzi informatycznych niezbędnych przy naliczaniu wynagrodzeń, rozliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w systemie kadrowo-płacowym, w tym finansowanych z Funduszy Strukturalnych.
 • Sporządza raporty, zestawienia i analizy, na podstawie danych z systemu KOMA eHR, dotyczących stanu i zmian w wynagrodzeniach pracowników MF na potrzeby wydziału, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dziennikarzy, interpelacje i zapytania poselskie oraz wnioski o udzielenie informacji publicznej.
 • Monitoruje przepisy prawa i proponuje zmiany dostosowawcze w zakresie procesów płacowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemem płacowym lub budowaniu raportów danych w systemie płacowym
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych Oracle i MS Access
 • Znajomość języka programowania SQL
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów informatycznych KOMA eHR i EZD
 • Znajomość języka programowania Visual Basic for Applications