Główny specjalista
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Warszawa
40 dni temu
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77962

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace związane ze sporządzeniem oraz dokonywaniem zmian w planie finansowym GITD oraz planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie zadań będących w kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • Kontroluje pod względem finansowym wnioski o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawierane umowy w zakresie zgodności z planem finansowym GITD i Krajowego Funduszu Drogowego;
 • Tworzy bieżące analizy wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz inne bieżące i okresowe raporty, analizy i ocenę przebiegu wykonania i zaangażowania w ramach planu finansowego GITD oraz planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego;
 • Przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym GITD w zakresie, którego nie obejmuje udzielone upoważnienie Dysponenta części budżetowej, wnioski o uruchomienie rezerw celowych oraz wnioski o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia;
 • Sporządza sprawozdania budżetowe;
 • Opracowuje kwartalne informacje w zakresie planu zatrudnienia i wynagrodzeń GITD;
 • Przygotowuje roczny harmonogram wydatków i zapotrzebowanie na środki finansowe;
 • Opracowuje wewnętrzne procedury w zakresie procesów realizowanych przez wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub ukończone studia podyplomowe o profilu ekonomicznym;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu budżetu zadaniowego i rachunkowości.