Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Warszawa
82 dni temu
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80638

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Zakres zadań

 • Koordynuje proces sporządzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
 • Weryfikuje sporządzone oceny okresowe pod względem zgodności z przepisami
 • Koordynuje proces przyznawania stopni służbowych urzędnikom służby cywilnej
 • Koordynuje proces sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) pracowników Ministerstwa i prowadzi stosowny wykaz, a także proponuje rozwiązania proceduralne w tym zakresie
 • Prowadzi wykaz ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie oraz dokonuje analizy ich wyników
 • Dokonuje archiwizacji prowadzonych spraw
 • Zastępuje pracownika zajmującego stanowisko pracy ds. wdrażania nowo zatrudnionych pracowników, w razie jego nieobecności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej, w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Kompetencje: umiejętność planowania i bardzo dobra organizacja pracy własnej, rzetelność i terminowość, umiejętność analizy i syntezy, kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu oceniania pracowników
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty