Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
starszy specjalista (senior) / ekspert
78 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106462

Warunki pracy

Zakres zadań

 • uczestniczy w ocenie i wyborze projektów dotyczących innowacji społecznych, w tym Działania 4.1 PO WER
 • monitoruje stan przygotowania i procesu realizacji ww. projektów (konkursowych i pozakonkursowych), w tym m.in.: monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektów (w tym weryfikuje wnioski o płatność)
 • monitoruje wdrażanie programu operacyjnego – w zakresie innowacji społecznych, w tym Działania 4.1 PO WER
 • utrzymuje liczne kontakty krajowe i zagraniczne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania funduszy europejskich
 • znajomość problematyki polityk wspieranych z EFS
 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem Działania 4.1 PO WER
 • wiedza w zakresie rozliczania i monitorowania projektów finansowanych z EFS
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • język angielski na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty