Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Międzyrzecz

155 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Międzyrzecz
Ogłoszenie o naborze Nr 50761

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 07:30 – 15:30. Pracownik wykonuje czynności związane z pracą przy komputerze. Narzędzia i materiały pracy- komputer, drukarki, kserokopiarki. Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu (winda), wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, oraz inne urządzenia biurowe. Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Utrzymanie łączności teleinformatycznej poprzez zapewnienie sprawnego i płynnego funkcjonowania obsługiwanego sprzętu a także monitorowanie i usuwanie powstałych awarii diagnozowanie i zgłoszenie do KWP.
 • Utrzymanie łączności telefonicznej i teleskopowej poprzez nadzór, kontrolę i konfigurowanie centrali telefonicznej KPP Międzyrzecz i jednostek podległych, nadzór nad monitoringiem, rejestratorem rozmów telefonicznych i radiowych poprzez zapewnienie sprawnego i płynnego funkcjonowania obsługiwanego sprzętu a także monitorowanie i usuwanie powstałych awarii współpracując z lokalnymi służbami technicznymi operatora publicznego.
 • Nadzorowanie, kontrolowanie, konfigurowanie terminali abonenckich i instalacji technicznej w użytkowanych obiektach poprzez zapewnienie jej sprawnego i płynnego funkcjonowania a w razie powstałych awarii usuwanie ich we własnym zakresie bądź współpracując o odpowiedzialnymi w tej materii instytucjami.
 • Współpracowanie z lokalnymi służbami technicznymi operatora publicznego w usuwaniu awarii dostępu do sieci publicznej i funkcjonowania linii alarmowych „997” i „112”.
 • Zapewnienie pełnej sprawności stacji bazowej na stanowiskach dowodzenia i usuwanie powstałych usterek.
 • Utrzymanie sprawności funkcjonowania radiotelefonów przenośnych i przewoźnych.
 • Monitorowanie użytkowanych sieci radiowych pod kątem zakłóceń technicznych i współkanałowych oraz poprawność prowadzenia korespondencji radiowej.
 • Szkolenie użytkowników sieci radiowej w zakresie zasad prowadzenia korespondencji oraz posługiwanie się sprzętem radiołączności.
 • Zapewnienie prawidłowego działania systemów operacyjnych oraz aplikacji zainstalowanych na wszystkich komputerach, instalowanie nowych jednostek sprzętowych i zmiany lokalizacji istniejących zgodnie z potrzebami użytkowników.
 • Zapewnienie niezbędnych uprawnień dostępowych do systemów informatycznych dla użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczeniem przed utratą danych.
 • Administrowanie systemem ODN (Opracowania Dokumentów Niejawnych).
 • Utrzymanie bieżących kontaktów z administratorami systemów teleinformatycznych w KWP i KGP oraz udział w pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP, KGP.
 • Prowadzenie ewidencji posiadanego w jednostce sprzętu łączności i informatyki.
 • Czuwanie nad właściwym wykorzystywaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowaniem, raportowanie przełożonym nieprawidłowości.
 • Obsługiwanie programów PESEL, REGON, KSIP, CEPIK.
 • Administrowanie strony internetowej KPP Międzyrzecz.
 • Wprowadzanie wydarzeń do bazy KSIP.
 • Zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych na stanowisku kierowania w swojej stałej siedzibie oraz zapasowym miejscu pracy oraz wdrażanie rozwiązań systemowych dotyczących zapewnienia łączności jednostki zmilitaryzowanej KPP w Międzyrzeczu. Współdziała z operatorami publicznymi w zakresie wykorzystania ich potencjału na użytek jednostki zmilitaryzowanej.
 • Prowadzenie rejestru decyzji powierzonego mienia oraz ewidencji.
 • Obsługiwanie interesantów punktu recepcyjnego KPP w Międzyrzeczu zgodnie z comiesięcznym harmonogramem.
 • Obsługiwanie klientów zewnętrznych, stosownie do przyjętych w Komendzie standardów, udzielanie informacji o osobach prowadzących ich sprawę, możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego, itp. W przypadkach przekraczających zakres kompetencji lub precedensowych postępowanie zgodnie z poleceniem Komendanta lub jego Zastępcy.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do archiwum.
 • Udział w pracach nieetatowych komisji powoływanych na czas realizacji określonych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenia zawodowego/pracy w danym obszarze, lub powyżej 4 lat doświadczenia pracy w administracji
 • Doskonała organizacja pracy
 • Obsługa komputera
 • Praca zespołowa
 • Dyspozycyjność
 • Naprawa systemów i programów obsługiwanych przez Policję
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność
 • Obowiązkowość
 • Punktualność
 • Własna inicjatywa
 • Umiejętność analizy
 • Prawo jazdy kat. B
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. IT 
Specjalista ds. IT – pracownik na tym stanowisku jest odpowiedzialny za bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników, instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania, instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN, Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowanie i usługi oraz pomoc przy wszelkich pracach działu ...
Praca Specjalista ds. IT