Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Informatyk

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wrocław

321 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 58725

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer.

Zakres zadań

 • nadzór techniczny nad sprzętem komputerowym, drukarkami, telefonami stacjonarnymi oraz centrali telefonicznej bez ingerencji w oprogramowanie,
 • sporządzanie wniosków o uruchomienie postępowania dla wartości zamówienia do kwoty poza ustawowej w zakresie zakupu podzespołów do sprzętu komputerowego tonerów, tuszy, zakupu sprzętu komputerowego itp.,
 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwa informacji,
 • koordynacja udostępnienia danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • znajomość oprogramowania Microsoft,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Informatyk 
  Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, ...
  Praca Informatyk